Archief van
Maand: maart 2018

21 maart “Uitslag FotoRegionaal 2018”

21 maart “Uitslag FotoRegionaal 2018”

Bestemd voor alle leden fotoclubs van de Fotobond Afdeling Twente

Na de PAUZE van de Algemene Leden Vergadering, worden de foto’s besproken van
de ingezonden “Series”  Foto Regionaal 2018 en de bekendmaking van de prijzen.

Ook de leden die dit keer niet mee hebben gedaan aan de wedstrijd
“Foto Regionaal 2018”
 worden hierbij van harte uitgenodigd.

 

Plaats:        Parochiehuis in Delden, Langestraat 79, 7491 AB  Delden

Aanvang:  19:30 uur


 

Namens het bestuur  van de Afdeling Twente.

Uitnodiging: “Algemene Leden Vergadering 2018”

Uitnodiging: “Algemene Leden Vergadering 2018”

Aan de in afdeling Twente aangesloten fotoclubs en leden,

Hierbij nodigen we jullie uit tot het bijwonen van de komende
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2018 van de afdeling Twente.

Deze zal worden gehouden op woensdag 21 maart 2018
a.s. in het Parochiehuis te Delden.

Adres:           Langestraat 79, 7491 AB  Delden

Aanvang:     19:30 uur

 


(1)    Agenda, ALV afdeling Twente,  21 maart 2018


(2)   Jaarverslag 2017, afdeling Twente
( komen later, deze moeten nog worden goedgekeurd )


(3)   Notulen Alg. Leden Verg. 21 maart 2017
( komen later, deze moeten nog worden goedgekeurd )