Reglement FotoRegionaal 2017

Reglement FotoRegionaal 2017

Het bestuur van de afdeling Twente organiseert ook dit jaar weer een ‘online’ fotowedstrijd voor alle leden van de aangesloten clubs en individuele leden van de Fotobond in de afdeling Twente, genoemd FotoRegionaal. Deze wedstrijd kan gezien worden als een afgeleide van de bekende wedstrijd FotoNationaal van de Fotobond. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de wedstrijd een serie insturen bestaande uit 5 foto’s. Het thema is vrij. Foto’s dienen voor 15 februari 2017 ingezonden te worden naar fotoregionaal@gmail.com en zullen door een deskundige jury worden beoordeeld. Afmeting van de foto’s in jpeg, 300 ppi, langste zijde max. 2000 pixels. De winnaar zal tijdens de bespreking op 21 maart 2017 bekend gemaakt worden.

De winnaar zal door het afdelingsbestuur worden voorgedragen om deel te nemen aan de landelijke wedstrijd FotoNationaal. Indien de winnaar reeds uitgenodigd is voor FN 2016 dan gaat de uitnodiging naar de eerstvolgende. De winnende serie wordt gepubliceerd op de website van de afdeling. Het reglement voor FotoRegionaal 2017 is door het afdelingsbestuur van de afd. Twente als onderstaand vastgesteld.


DEELNAME:

Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afd. Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente.


SAMENSTELLING COLLECTIE:

Elke fotograaf mag één portfolio van 5 foto’s inleveren. Het onderwerp is vrij, maar de collectie dient een samenhang te vertonen of een serie te vormen. Er wordt recent werk verwacht. Het formaat van de foto’s in jpeg, max 300 dpi, langste zijde max 2000 pixels. Collecties die niet voldoen aan de gestelde maatvoering worden geweigerd.


INZENDEN COLLECTIE:
De foto’s dienen de volgende bestandsnaam te hebben: Presentatievolgorde + naam. In een email dienen de volgende gegevens vermeld te worden: email adres, naam fotoclub, en het bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf. De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum, aanwezig te zijn op het inzendadres. Sluitingsdatum voor inzending is 15 februari 2017 en inzendadres is:
fotoregionaal@gmail.com


JURY:

Door het afdelingsbestuur wordt een deskundige jury uitgenodigd. Bovendien zal een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur optreden als voorzitter van de jury zonder stemrecht. De jury zal een selectie maken op een door het afdelingsbestuur aan te geven wijze.


AUTEURSRECHTEN / REGLEMENT :

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afd. Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De Fotobond afd. Twente zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden. Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het afdelingsbestuur.


Voor meer informatie:
Herman Nijhuis: 053-572 76 51 / 06 13 173 806
Edith Howard:  06 29 007 007


Terug naar de startpagina