– LEZING TERESA KWIECIEN, DEZE IS HELAAS VOL !!! – DE SLUITINGSDATUM VAN DE AFDELINGSWEDSTRIJD IS 1 NOVEMBER –Foto van de maand:  “Grimselpas ” is ingezonden door Annette Benneker van fotogroep OldenzaalFOTOBOND AFDELING TWENTE

____

De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling  van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen  is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die  beginnende maar ook gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in de Achterhoek worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.

  De Afdeling Twente organiseert:
  FotoRegionaal wedstrijd 2018
   Sluitingsdatum voor inzending was 15 februari 2018
  Twente-Online wedstrijd 2018 
   Sluitingsdatum vóór inzending was 1 oktober 2018
  Afdelingswedstrijd 2018,  met daaraan verbonden de “Clubwedstrijd”
   Sluitingsdatum vóór inzending is 1 november 2018

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Een andere taak van de Afdeling Twente is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks overleg met de voorzitters van de fotoclubs.