U I T N O D I G I N G
Vrijdag 15 november – zaal open 19.30 uur
Opening Expositie Haakbergen
Kunstzaal Achterom in Kulturhus Haaksbergen

26 beste foto’s Afdelingswedstrijd 2019 en de winnende foto’s
van de fotowedstrijd Twente Online 2019

Sterrebosstraat 2, 7481 DD Haaksbergen,
(parkeerplaats Coöp, t.o. Sterrebosstraat no. 9)


UITSLAG AFDELINGSWEDSTRIJD 2019

De voorzitter Jan Geelen reikte de 1e prijs “Twente camera” uit aan Margreet Moedt. Zij is de winnares van de Afdelingswedstrijd ’19. Margreet is lid van ‘Fotogroep Eninver ’73’ uit Almelo. De certificaten werden o.a. uitgereikt aan: ‘Harry Holtkamp van Fotogroep De Hof’ uit Delden hij werd tweede. De derde plaats was voor ‘Stan Kerlen hij is individueel lid van de Fotobond’.

Uitslag Clubkassement:
Fotoclub Borne behaalde de 1e plaats met een puntentotaal van 134 pnt.
2e plaats Fotogroep De Hof uit Delden met 132 punten.
3e plaats Fotogroep Schelfhorst uit Almelo met 131 punten.


De juryleden dit jaar: Catherina de Fauw, Wim Kwakernaak en Erik de Just.

VERSLAG BIJEENKOMST AFDELINGWEDSTRIJD TWENTE
Op 9 november was in Delden de bespreking van de 134 foto’s ingezonden voor de afdelingswedstrijd 2019. De bezoekers waren ruim op tijd aanwezig zodat zij de uitgestalde foto’s alvast konden bekijken. Het viel direct op dat ook dit jaar het ingezonden werk van hoge kwaliteit was. Voor de jury …… Meer lezen 


  1. UITSLAG CLUBRESULTATEN
  2. UITNODIGING ‘Foto-expositie’ Afd.wedstrijd ’19 in Haaksbergen
  3. FOTO PRESENTATIES v/d Afdelingswedstrijd 2019

FOTOBOND AFDELING TWENTE

De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die beginnende maar ook gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in de Achterhoek worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.


MEE DOEN MET WEDSTRIJDEN

  De Fotobond afdeling Twente organiseert:
  FotoRegionaal wedstrijd 2019
Sluitingsdatum voor inzending is 15 februari 2019
  Twente – Online wedstrijd 2019is een digitale foto wedstrijd
Sluitingsdatum voor inzending is 15 mei 2019
  Afdelingswedstrijd 2019, is een individuele wedstrijd waaraan verbonden de clubwedstrijd. Primair is het een individuele wedstrijd.
   Sluitingsdatum voor inzending is 1 november 2019

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Een andere taak van de Afdeling Twente is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret- en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks overleg met de voorzitters van de fotoclubs.


   website counter


Nieuw: 1 januari 2019
(De Facebook site is nog in testface)
Nu ook op facebook “Fotobond afdeling Twente”


  Privacy verklaring ’19
De Fotobond afdeling Twente voldoet aan de eisen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
@ 2018 privacyverklaring Fotobond afdeling Twente


Naar de top

X