Foto v/d maand: juli ’20

foto v/d maand juli ’20 @ Ali de Leeuw (fc De Zoeker, Enschede)

Deze maand een inzending van Fotoclub De Zoeker uit Enschede. Door de Corona zijn erbij de fotoclub geen maandelijkse bijeenkomsten. De ruimte is te klein. Om toch met de fotografie bezig te zijn, zijn bijna alle fotoclubleden nu actief op een gesloten pagina van Facebook. Twee keer per maand een ander thema. Elk deelnemer mag maximaal drie foto’s insturen en foto(‘s) likes geven. Dit keer hadden 15 deelnemers 38 foto’s ingestuurd. Het thema’s van de maand juni was “FOOD” . Deze foto van Ali de Leeuw ‘Zeugend kalf’ kreeg negen likes.

Klik op de link website, FC De ZOEKER ENSCHEDE


Wijziging in het afdelingsbestuur Fotobond Twente

Ondanks Corona hebben we toch bij de Afdeling Twente een bestuurswijziging doorgevoerd. Wij hebben een aantal goedkeuringen op ons voorstel gehad: Een van een individueel lid en drie clubs. De andere clubs en individuele leden hebben geen reactie gegeven. Een individueel lid heeft aangegeven tegen dit voorstel te zijn.
Dat betekent dat ….. Meer lezen


  Nieuwe bestuursindeling – 26-06 2020 Meer lezen


Het afdelingsbestuur heeft tijdens de bestuursvergadering van 22 juni j.l. besloten i.v.m. Corona-pandomie, om de deelname aan digitalefotowedstrijd Twente-Online te verlengen met een maand.
De nieuwe sluitingsdatum is 1 augustus.


Fotobond afdeling Twente

De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling  van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen  is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die  beginnende maar ook  gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige  verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in  de Achterhoek worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.

Meer lezen

Beeldbewerking of hoe gebruik je de taal van fotografie

Waarin zit de kracht van fotografie?
Hoe vertalen we de betekenis van beelden?

Elk beeld dat we maken is een uitdrukking van dat wat we waarnemen of dat wat we willen laten zien. Hoe de kijker het beeld interpreteert weten we vooraf nooit, maar we doen er als fotograaf alles aan om een bepaalde boodschap over te brengen.

Met dat idee in het . . . . Meer lezen 

Resultaat van de oefening in beeldbewerking ______ Meer lezen 


De uitslag FotoRegionaal 2020

Zoals jullie zullen begrijpen kan de bespreking van FotoRegionaal van vrijdag 3 april geen doorgang vinden. Wij vinden het dan ook wenselijk jullie de uitslag via de mail te geven.
De Fotobond heeft de afdeling Twente 11 nominaties toegewezen, ……

Meer lezen

Cursussen, Lezingen, Wedstrijden en Workshops

  De Fotobond afdeling Twente organiseert:
  FotoRegionaal wedstrijd 2020
Sluitingsdatum voor inzending is 15 februari 2020
  Twente – Online wedstrijd 2020 is een digitale foto wedstrijd
Sluitingsdatum voor inzending is 1 augustus 2020
  Afdelingswedstrijd 2020, is een individuele wedstrijd waaraan verbonden de clubwedstrijd. Primair is het een individuele wedstrijd.
   Sluitingsdatum voor inzending is 1 november 2020

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online.

Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.


Faciliteren van gespreksgroepen

foto @ Alied Kreijkes-van de Belt, van Creatieve Fotogespreksgroep Twente 

Een andere taak van de Afdeling is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks  overleg met de voorzitters van de fotoclubs.


©2019  Auteursrecht – Ik ben de maker – De Fotograaf
Derden hebben niet het recht om foto’s en tekst van de Fotobondafdelingtwente website te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.

website counter

   


Nieuw: 1 januari 2019
(De Facebook site is nog in testface)
Nu ook op facebook “Fotobond afdeling Twente”


  Privacy verklaring ’19
De Fotobond afdeling Twente voldoet aan de eisen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
@ 2018 privacyverklaring Fotobond afdeling Twente


Naar de top

X