Afdeling Twente

Fotobondlogo homepage

De Afdeling Twente kan lokale fotoclubs steunen. Zo bezit de Afdeling een hoeveelheid lijsten en tentoonstellingsborden, die door de aangesloten clubs geleend kunnen worden voor exposities.

De Afdeling organiseert wedstrijden op regionaal niveau, zoals de Afdelingswedstrijd, de lokale tegenhanger van de Bonds Fotowedstrijd of Foto Regionaal, de tegenhanger van Foto Nationaal.

Na landelijke wedstrijden worden jury leden uitgenodigd om tijdens een avondvullende bespreking toelichting te geven op de beoordeling van door leden van Twentse clubs ingezonden werk.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot één van de bestuursleden van de Afdeling.

Voorzitter : Jan Geelen
Secretaris : Herman Nijhuis
Penningmeester : Gerard Kip

Log in