Fotobond afdeling Twente

2e plaats afd.wed.’19: de foto van Harry Holtkamp, FC De Hof uit Delden

De Fotobond afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die beginnende maar ook gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in de Achterhoek worden door Fotobond afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.


Mee doen met wedstrijden

Winnaar FotoRegionaal 2019: de serie van Wil Seising van FC De Zoeker uit Enschede


Ook dit jaar organiseert Fotobond Afdeling Twente FotoRegionaal.
Dit is een wedstrijd met als hoofdprijs deelname aan Foto Nationaal van de Fotobond.

DOE MEE AAN FOTOREGIONAAL 2020
Als u mee wilt doen, levert u één digitale serie van 5 foto’s
via onderstaande mail aan, (niet meer of minder).

Sluitingsdatum voor inzending : 15 februari a.s.
Mail adres voor inzenden :  fotoregionaal@gmail.com

Klik hier: voor het wedstrijdreglement
Zie ook het wedstrijdreglement Foto Regionaal 2020


Eervolle vermelding afd.wed.’19: de foto van Reinier Valks, FC Wierden
  De Fotobond afdeling Twente organiseert:
  FotoRegionaal wedstrijd 2020
Sluitingsdatum voor inzending is 15 februari 2020
  Twente – Online wedstrijd 2019 is een digitale foto wedstrijd
Sluitingsdatum voor inzending is 15 mei 2019
  Afdelingswedstrijd 2019, is een individuele wedstrijd waaraan verbonden de clubwedstrijd. Primair is het een individuele wedstrijd.
   Sluitingsdatum voor inzending is 1 november 2019

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Een andere taak van de Fotobond afdeling Twente is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret- en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Fotobond afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks overleg met de voorzitters van de fotoclubs.


website counter

   


Nieuw: 1 januari 2019
(De Facebook site is nog in testface)
Nu ook op facebook “Fotobond afdeling Twente”


  Privacy verklaring ’19
De Fotobond afdeling Twente voldoet aan de eisen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
@ 2018 privacyverklaring Fotobond afdeling Twente


Naar de top


©         ©2019  auteursrecht – ik ben de maker – de Fotograaf


X