. . . # . . .De foto presentaties, het verslag en de uitslagen van 10 november, Afdelingswedstrijd en Twente-Online 2018 staan nu op de website – 1e plaats FC Borne 137 pt. – 2e plaats FG Schelfhorst 136 pt. – 3e plaats FC de Hof 133 pt …#… De wisselbokaal 1e prijs de “Twente Camera” is gewonnen door Masja Floor van FC Oldenzaal, van harte gefeliciteerd !!! . .#. .

Klik hier voor het filmpje
“Opening Expositie Afdelingswedstrijd 2018” in Kunstzaal Achterom Haaksbergen

 

FOTOBOND AFDELING TWENTE
____

De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling  van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen  is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die  beginnende maar ook gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

Foto/d maand november van Jan Hoofdman, individueel lid van de Fotobond. Klik de foto voor meer informatie over deze foto.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in de Achterhoek worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.

  De Afdeling Twente organiseert:
  FotoRegionaal wedstrijd 2019
   Sluitingsdatum voor inzending is 15 februari 2019
  Twente-Online wedstrijd 2019 
 Sluitingsdatum voor inzending is 15 mei 2019
  Afdelingswedstrijd 2019, is een individuele wedstrijd waaraan verbonden
de clubwedstrijd. Primair is het een individuele wedstrijd.
   Sluitingsdatum voor inzending is 1 november 2019

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Een andere taak van de Afdeling Twente is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks overleg met de voorzitters van de fotoclubs.

 


website counter


Naar de top

©2018 – heden | Fotobond Afdeling Twente – alle rechten voorbehouden | neem contact op – Privacyverklaring