Sergeant R.F. Williamson

In de week voor de herdenking van het “vergis”-bombardement in Haaksbergen aan de Buursestraat op 24 maart 1945, waarbij 57 onschuldige inwoners om het leven kwamen, zouden ze geplaatst worden: 8 fotopaneeltjes met als thema “Bevrijding & Verzoening”. Ze maakten deel uit van de prébiënnale, de voorloper op onze Fotobiënnale 2020, die begin juni geopend zou worden. Maar ook hier gooide Corona roet in het eten. Deze foto is één van de acht. Op de begraafplaats aan de Enschedesetraat hebben twintig geallieerde soldaten hun laatste rustplaats gevonden. Sergeant R.F. Williamson (wireless operator/ air gunner), 29 jaar oud was een van hen; hij stierf op 24 mei 1943. Het verweerde beeld op de voorgrond, symbolisch voor een veel te vroeg beëindigd leven, is helaas inmiddels verwijderd.

Foto met een verhaal: Henk Jalving, fg Haaksbergen

Camera instellingen: f: 5,6 / t: 1/200 / ISO: 100


Fotograaf @ Bert Van Hoek, Bert is sindskort lid van fotoclub ‘De Zoeker Enschede


DOE JE OOK MEE MET DE ‘FOTO VAN DE MAAND’ ?

Het is prachtig om je foto een maand lang op de site te laten zien.  Alle leden van de Fotobond Twente kunnen hiervoor een foto insturen. De secretarissen van de fotoclubs kunnen natuurlijk ook de in hun club verkozen beste foto van de maand insturen.

We hebben graag de volgende informatie over de foto:
–  naam van fotograaf, mag individueel maar ook in fotoclub verband,
– omschrijving, het totstandkoming van je ingestuurde foto,
– technische gegevens van de camera o.a. objectief, belichtingstijd, diafragma en eventuele bewerking.

Klik hier: Meer lezen over ‘DOE JE OOK MEE MET DE ‘FOTO VAN DE MAAND’


Gevraagd bestuursleden: Penningmeester, Clubcontacten & Interactie 

De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling  van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen  is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die  beginnende maar ook  gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige  verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in  de Achterhoek worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.

De afdeling organiseert jaarlijks drie fotowedstrijden :

 • FotoRegionaal, dig.foto.serie van 5 foto’s,
  (zie het reglement)
 • Twente on-Line, vast thema, max. 2 foto,
  (zie het reglement)
 • Afdelingswedstrijd, met daaraan verbonden de clubwedstrijd,
  (zie het reglement)
 • Letop: De digitale bestanden moeten als volgt worden aangeleverd:
  De beste kwaliteit, in een zo hoog mogelijke resolutie, langste zijde 2000 pixels
  met een maximale grootte van 4 Mb (zie het reglement)


Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Een andere taak van de Afdeling is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden, zoals gespreksgroep. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks  overleg met de voorzitters van de fotoclubs.


Helaas door de pandemie COVIC’19 konden alle fotobesprekingen van het jaar 2020 in het Parochiehuis te Delden niet plaats vinden. Vandaar dat de jury besprekingen niet live maar via een Youtube kanaal bekeken kunnen worden.

Ben je toch benieuwd naar de uitslag, klik dan een van de buttons.


© 2021  Auteursrecht – Ik ben de maker – De Fotograaf
Derden hebben niet het recht om foto’s en tekst van de Fotobond afdeling Twente website te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.

website counterFotobond afdeling Twente
op Instagram en Facebook


Privacy verklaring ’21
De Fotobond afdeling Twente voldoet aan de eisen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
@ 2018 privacyverklaring Fotobond afdeling Twente

© 2021  Auteursrecht – Ik ben de maker – De Fotograaf
Derden hebben niet het recht om foto’s en tekst van de Fotobond afdeling Twente website te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken. Op het beeldmateriaal op deze website is het auteursrecht van de betreffende maker van kracht.

Naar de top