Fotobond afdeling Twente

De Fotobond afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die beginnende maar ook gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in de Achterhoek worden door Fotobond afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.

Meer lezen

Mededelingen

De fotobespreking van 3 april ‘FotoRegionaal 2020’ is AFGELAST !

Dit alles heeft te maken met het Coronavirus, zoals jullie wel zullen begrijpen. De Algemeen Ledenvergadering (AVL) van 16 maart j.l. wordt uiteraard op een later tijdstip wel gehouden
en wij hopen. Ook de workshop ‘Natuurfotografie’ …..

Meer lezen

De uitslag FotoRegionaal 2020

Zoals jullie zullen begrijpen kan de bespreking van FotoRegionaal van vrijdag 3 april geen doorgang vinden. Wij vinden het dan ook wenselijk jullie de uitslag via de mail te geven.
De Fotobond heeft de afdeling Twente 11 nominaties toegewezen, ……

Meer lezen

Foto v/d maand: maart 2020

Foto @ Hilde Booij, van fc Twente

Deze maand een inzending Hilde Booij van fotoclub Twente, zij hadden in februari het thema ‘Dieptewerking / Perspectief’. De foto van Hilde werd gekozen ….

Meer lezen 


Foto-uitje, f.g. Schelfhorst naar Wales

foto @ Kees van Vooren (fg Schelfhorst Almelo)

‘Land van Fairytales en lange sluitertijden’

De beken fluisteren er Keltische hymnes en op Mount Snowdon woont een tovenaar. Als je het niet gelooft, ga dan maar kijken en neem je camera mee. Want voor fotografen is vooral het bergachtige Noord Wales een paradijs. Oude vuurtorens, vergeten kloosters, ………

Meer lezen
  De Fotobond afdeling Twente organiseert:
  FotoRegionaal wedstrijd 2020
Sluitingsdatum voor inzending is 15 februari 2020
  Twente – Online wedstrijd 2020 is een digitale foto wedstrijd
Sluitingsdatum voor inzending is 1 juli 2020
  Afdelingswedstrijd 2020, is een individuele wedstrijd waaraan verbonden de clubwedstrijd. Primair is het een individuele wedstrijd.
   Sluitingsdatum voor inzending is 1 november 2020

Activiteiten Fotobond afdeling Twente

Uitreiking van de wisseltrofee “De Twente camera 2019” aan Margreet Moedt, fotogroep Eninver ’73’, Almelo

Een andere taak van de Fotobond afdeling Twente is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret- en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Fotobond afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks overleg met de voorzitters van de fotoclubs.


©         ©2019  auteursrecht – ik ben de maker – de Fotograaf

website counter

   


Nieuw: 1 januari 2019
(De Facebook site is nog in testface)
Nu ook op facebook “Fotobond afdeling Twente”


  Privacy verklaring ’19
De Fotobond afdeling Twente voldoet aan de eisen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
@ 2018 privacyverklaring Fotobond afdeling Twente


Naar de top


X