Klik op één van de serie foto’s om deze te vergroten!

De opening Foto-Expositie Galerie Te Lintelo
Zaterdag 2 juni was de opening van de ‘Foto-Expositie Galerie Te Lintelo’ in Haaksbergen. Jan Geelen verwelkomde de gasten en opende de tentoonstelling.
Tevens bedankte Jan  o.a. Edith Howard, Hans Extercatte, Hans Wissink, Herman Nijhuis en de Hr. Te Lintelo voor  de gelaagde en mooie ingerichte expositieruimte.

Ons Digitaal Gastenboek
Zijn jullie eveneens enthousiast over de 23 fotoseriesvan de genomineerden en de prijswinnaars?     
Laat het ons weten, we zijn benieuwd naar jullie mening.

Namens het bestuur van de Afdeling Twente

Klik op een van de logo’s voor meer informatie. Of schrijf iets in ons  ‘GASTENBOEK’ .


FOTOBOND AFDELING TWENTE
_______

De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling  van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen  is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die  beginnende maar ook gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in de Achterhoek worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.

  De Afdeling Twente organiseert:
  FotoRegionaal wedstrijd 2018
  Twente-Online wedstrijd 2017
  Afdelingswedstrijd 2017,
  met daaraan verbonden de “Clubwedstrijd”

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Een andere taak van de Afdeling Twente is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks overleg met de voorzitters van de fotoclubs.