“FOTO v/d MAAND” mei: Fotogroep Haaksbergen


Fotogroep Haaksbergen heeft deze maand mei het thema “Coulissen Landschappen”.

Uit de 25 foto’s zijn deze 3 tot beste foto van de maand  gekozen.
Nr: 1  Han Hilderink    I    Nr: 2  Edith Howard   I   Nr: 3  Felix Reijken


We vinden o.a. in Twente deze karakteristieke landschappen. Een coulisselandschap is een halfopen landschap dat door de beplanting en bebouwing het karakter van een toneel met coulissen heeft. De beplanting kan bestaan b.v. uit houtwallen, heggen en struiken.

Klik hier voor informatie over het inzenden van je foto


WELKOM OP DE WEBSITE VAN
FOTOBOND AFDELING TWENTE


De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die beginnende maar ook gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in de Achterhoek worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.


MEDEDELINGEN & FELICITATIESLink naar de FIAP toekenning en onderscheiding.


  De Fotobond afdeling Twente organiseert:
  FotoRegionaal wedstrijd 2019
   Sluitingsdatum voor inzending is 15 februari 2019
  Twente – Online wedstrijd 2019  is een digitale foto wedstrijd
 Sluitingsdatum voor inzending is 15 mei 2019
  Afdelingswedstrijd 2019, is een individuele wedstrijd waaraan verbonden
de clubwedstrijd. Primair is het een individuele wedstrijd.
   Sluitingsdatum voor inzending is 1 november 2019

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Een andere taak van de Afdeling Twente is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret- en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks overleg met de voorzitters van de fotoclubs.


   website counter


Nieuw: 1 januari 2019
(De Facebook site is nog in testface)
Nu ook op facebook “Fotobond afdeling Twente”


  Privacy verklaring 2018
De Fotobond afdeling Twente voldoet aan de eisen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
@ 2018 privacyverklaring Fotobond afdeling Twente


Naar de top

X