06-12-2022

06-12-2022

Afdelingsfotowedstrijd 2022

U I T N O D I G I N G

Beste fotovrienden,

Op 10 december a.s. organiseren we opnieuw onze jaarlijks Afdelingsfotowedstrijd, in het Stadscentrum/ Parochiehuis in Delden. Drie ervaren juryleden beoordelen de 108 inzendingen die de verschillende clubs en individuele leden hebben ingezonden. Het wordt net als andere jaren weer een spannende en gezellige bijeenkomst waarbij je niet alleen veel leert, maar er ook tijd is om een praatje aan te knopen met fotografen van andere clubs.

Naast de jurering en de prijsuitreiking zullen de beste foto’s ook dit jaar opgenomen worden in een reizende tentoonstelling, die zichtbaar zal zijn in verschillende Twentse plaatsen. De organisatie van die tentoonstelling is in handen van FC De Hof. Natuurlijk zal dan ook de eerste expositie in het Parochiehuis in Delden plaatsvinden. Wil je weten waar de tentoonstelling medio februari naartoe verhuist, kijk dan op onze website. 

Programma
Om 13:00 gaat de Reggezaal van het Parochiehuis open voor publiek. De jurering is dan afgerond en de ingezonden foto’s liggen vervolgens ter bezichtiging uitgestald tot de start van de fotobespreking.
Precies om 13:30 uur start de fotobespreking door de drie juryleden.
Om 15:00 onderbreken we voor een pauze, waarna vanaf ongeveer 15:30 de prijswinnende foto’s besproken worden en de uitslagen van de clubcompetitie bekend worden gemaakt.
Rond 16:30 sluiten we de middag af, waarna meteen de foto’s die niet deelnemen aan de expositie door de deelnemende clubs en individuele leden kunnen worden afgehaald. De bar is daarna nog open voor een drankje.

Namens FG Schelfhorst, die dit jaar de Afdelingsfotowedstrijd organiseert en de deelnemende clubs heten we je van harte welkom.

Bestuur Fotobond Afdeling Twente
Ton Constandse (Voorzitter)

Locatie: 
Het Stadscentrum / Parochiehuis 
Langestraat 79, 7491 AB Delden

Tijden:
13:00 opening voor publiek
13:30 start jurering
16:30 afronding

pdf: Uitnodiging Afdelingsfotowedstrijd 2022


foto @ Judith Nijlant / fotogroep Haaksbergen

De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling  van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen  is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die  beginnende maar ook  gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige  verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 11 fotoclubs in Twente worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies. De afdeling Twente heeft dertien fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn in onze regio. Als afdeling Twente coördineren en organiseren activiteiten en ondersteunen onze clubs. De meeste fotoclubs/ fotogroepen hebben eigen Webpage of (gesloten) Facebookpagina. Het idee van de afdeling Twente is om informatie ‘Nieuws & Activiteiten’ van fotogroepen/ clubs met elkaar te delen en inzicht te geven wat de anderen ook doen. Hieronder hebben we al een voorzetje gegeven van een aantal clubs die ons info hebben gegeven.

foto @ Adri Ekker / fotoclub Twente

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden, zoals gespreksgroep. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks  overleg met de voorzitters van de fotoclubs.

Een andere taak van de Afdeling is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.


NIEUWS fotogroep Boekelo NIEUWS fotoclub Profoto Holten NIEUWS fotoclub HAFV Hengelo
NIEUWS fotoclub Borne NIEUWS fotogroep Haaksbergen NIEUWS fotoclub Schelfhorst
NIEUWS fotogroep Almelo 'Eninver'73' NIEUWS fc De Zoeker Enschede NIEUWS fotoclub Holec
NIEUWS fotoclub Delden 'De Hof' NIEUWS fotoclub Twente NIEUWS fotoclub Holec

Klik op een van de bovenstaande links, mocht er evt aanpassingen/ aanvullingen zijn stuur dan een mail
of maak gebruik van het contact formulier op onze homepage.


FotoRegionaal, dig.foto.serie van 5 foto’s,

(zie het wedstrijdreglement )

Twente on-Line, vast thema, max. 2 foto,

(zie het wedstrijdreglement
)

Afdelingswedstrijd, met daaraan verbonden de clubwedstrijd,

(zie het wedstrijdreglement)

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

  • Letop: De digitale bestanden moeten als volgt worden aangeleverd:
    De beste kwaliteit, in een zo hoog mogelijke resolutie, langste zijde 2000 pixels
    met een maximale grootte van 4 Mb (zie het reglement)


© 2021  Auteursrecht – Ik ben de maker – De Fotograaf
Derden hebben niet het recht om foto’s en tekst van de Fotobond afdeling Twente website te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.

website counter


Fotobond afdeling Twente
op Instagram en Facebook


Privacy verklaring ’21
De Fotobond afdeling Twente voldoet aan de eisen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
@ 2018 privacyverklaring Fotobond afdeling Twente


Disclaimer

@ Website
Wij doen onze uiterste best om de inhoud van de website up-to-date te houden en rechthebbenden te vernoemen
maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten/onvolkomenheden. 
Aan de op deze website vermelde informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Heb je een vraag of tip,  mail dan naar webmaster@fotobondafdelingtwente.nl

© 2021  Auteursrecht – Ik ben de maker – De Fotograaf
Derden hebben niet het recht om foto’s en tekst van de Fotobond afdeling Twente website te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken. Op het beeldmateriaal op deze website is het auteursrecht van de betreffende maker van kracht.

Naar de top

Copyright © Fotobond Afdeling Twente 2022