Nieuwsbrief Januari 2022

Nieuwsbrief Januari 2022

Almelo, 10 januari 2022

Beste Fotovrienden,

We zitten al bijna weer op de helft van januari, maar het is nooit te laat om je een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het wordt een jaar waarin we het 100-jarig bestaan van de fotobond vieren. Het is zo’n happening die je maar één keer goed kan doen en waarvoor we dus alle zeilen bijzetten. Het zal ook een jaar worden waarin we in alle onmogelijkheden die Corona met zich meebrengt zullen zoeken naar kansen en mogelijkheden. Corona weerhoud je er niet van om te fotograferen, het probleem zit ’m vooral in het sámen leuke en interessante dingen doen. We zoeken met jullie naar mogelijkheden en hebben een programma bedacht waarin we hopen aan te sluiten op de behoeftes die leven. In deze nieuwsbrief vind je, naast een agenda met plannen voor de komende maanden en een terugblik op de afdelingsfotowedstrijd, ook een In memoriam dat gewijd is aan Miep de Vries. Miep overleed op 2 december van het afgelopen jaar en heeft aan de wieg gestaan van onze Twentse afdeling. Heb je vragen of voorstellen, stuur die dan naar onze secretaris. Wij zorgen ervoor dat ze besproken worden in ons maandelijkse overleg.

Ton Constandse
Voorzitter Fotobond
Afdeling TwenteHubert van Mastrigt 2e Prijs Afd wedstrijd


100 jaar Fotobond

In het laatste nummer van ‘In Beeld’ heeft een uitgebreid artikel gestaan over het 100-jarig bestaan van de fotobond. Op 12 maart zal de aftrap gegeven worden voor het jubileumjaar. In de Prodentfabriek in Amersfoort zal dan een Jubileumdag georganiseerd worden met verschillende lezingen en de mogelijkheid tot een portfoliobespreking. Vanaf 12 maart start ook een genre-fotowedstrijd voor leden en niet-leden. Medio oktober zullen de nummers 1, 2 en 3 van de afdeling bekend zijn, die dan vervolgens meedoen voor de landelijke titel. Naast deze wedstrijd werken we samen met de afdelingen: Utrecht-’t Gooi, Trans IJssel en Gelderland aan een programma voor de komende maanden. We zullen daarbij zeker aandacht vragen voor de Fotobiënnale in Haaksbergen en de Expositie van de HAFV in Hengelo, die ook dit jaar 100 jaar bestaat. Het wordt een jaar met interessante hoogtepunten waarvan de details te vinden zijn op de site van de fotobond en onze afdeling.


Afdelingsfotowedstrijd 2021

(door: Marjorie Steentjes, voorzitter FC De Hof)

Op zaterdagmiddag 13 november vond de bespreking plaats van de ingezonden foto’s voor de Afdelingswedstrijd 2021, van de Fotobond Afdeling Twente. Wat was het leuk om weer eens samen te kunnen komen, leden van de andere clubs te spreken en te kunnen luisteren naar de commentaren van de juryleden op de ingestuurde foto’s.

’s Morgens vanaf 09:00 uur werden de foto’s door de drie juryleden, Janny Wierenga, Martin Thomasson en Henk Bomer beoordeeld en van commentaar voorzien. Het maximum aantal te behalen punten was 30. Iedere fotograaf, lid van een van de Twentse fotoclubs en lid van de Fotobond, mocht 1 foto inzenden. Het thema was vrij.
Voor ons, als leden van Fotoclub de Hof, was dit een thuiswedstrijd, met veel kennis van zaken georganiseerd door Hans Extercatte. Achter de schermen werd er door een aantal van onze leden hard gewerkt om de foto’s, direct nadat de jury deze beoordeeld had, in lijsten te zetten en in de hal te hangen en op tafels te leggen. Zo kon iedereen de foto’s nog eens van dichtbij bekijken bij het verlaten van het gebouw. Ondertussen werd er door Benno Hams en Patrick Stroobach druk gerekend, zodat we niet lang hoefden te wachten op de presentatie van de foto’s met toekenning van de punten. 
Onze club eindigde dit jaar helaas niet in de hoogste regionen. Van de 19 leden die onze fotoclub telt, hadden 16 leden een foto ingezonden. De zes beste foto’s per club deden mee aan de clubwedstrijd. We eindigden hiermee op een zesde plaats. Werk aan de winkel dus voor volgend jaar. Wel was er een goed individueel resultaat voor Yvonne Nijland (24 punten), Benno Hams (24 punten) en Douwe van der Zee (23 punten). 
Omdat niet iedereen in de gelegenheid is om de expositie in Haaksbergen te bezoeken, is er dit jaar gekozen voor een reizende expositie. De foto’s zijn nog een aantal weken te bewonderen in het Parochiehuis en worden ook in Almelo tentoongesteld, voor ze uiteindelijk in de Kappen in Haaksbergen tentoongesteld zullen worden.


Marianne Assink: 1ste Prijs Afd wedstrijd. 


1ste Prijs voor Marianne Assink

De beste foto van de afdelingsfotowedstrijd was dit jaar een foto van Marianne Assink (FC Borne). Een foto die thuishoort in het genre documentaire fotografie en op een fantastische manier het leven van de 91 jarige Klaas weergeeft. Aan tafel zittend in een klein keukentje geniet hij samen met zijn zoon van een kop koffie en een boterham. Het kleurrijke beeld geeft door het invallende licht zicht op details die in de loop van de jaren verdwenen zijn. Bij Klaas in zijn keuken hebben ze nog steeds een functie.Marianne kon niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking in Delden. Daarom hebben we een interview met haar gefilmd waarin we ook wat dieper in gaan op haar winnende foto.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schermafbeelding-2022-01-10-om-22.55.37.png


Miep de Vries – den Daas (1936-2021)

(door: Henk Bomer, werkgp opleiden & trainen)

Op 2 december van het afgelopen jaar overleed Miep de Vries op 85 jarige leeftijd in Wageningen, waar zij haar laatste jaren doorbracht. Miep was een zeer toonaangevende fotograaf in de jaren ’90 en 2000 voor de fotoclub Borne en was ook landelijk bekend bij digi-pioniers. Zij discussieerde over accepteren van nieuwe technieken. De eerste stappen die zij nam eind jaren ’80 was het fotograferen van werkjes op het beeldscherm van haar Amiga Commodore, een wonder van techniek met wel 500kb geheugen!
Let wel; digitale fotografie werd toen nog gezien als een aanslag op de doka-liefhebbers. Miep had als een van de eersten een kleurenprinter en deed haar doka de deur uit.

Miep was initiatiefnemer de Twentse digiclub en de Fotogepreksgroep Twente. Ze was één van de oprichters van Fotobond Afdeling Twente en zat als secretaris, penningmeester en stimulator van fotoactiviteiten in menig bestuur waaronder dat van de fotoclub Borne.

Miep dwong respect af door haar enthousiasme en productiviteit en ontving diverse prijzen. Wij zijn Miep dankbaar voor haar liefde voor onze hobby en de invloed die zij daarop had.


Puzzeltje

Zoek de verschillen uit de bewerkte foto’s (Henk Bomer)


Programma:

Het maken van een programma is in deze tijd een lastig proces. Ideeën zijn er in overvloed, maar door de lockdown van dit moment heeft het (nog) geen zin om concrete data te noemen. Zodra er weer reserveringen gemaakt kunnen worden informeren we je en vullen we het programma aan met concrete data en tijden.

 • Cursus Jureren (Peter van Tuijl): Is gestart in 2021 en staat nu stil.
  Cursisten zijn geïnformeerd.
 • Cursus Documentairefotografie (Ton Constandse): Is door Covid
  maatregelen niet gestart. Herprogrammering vindt plaats najaar 2022
 • Wedstrijd Fotoregionaal: 1ste kwartaal
 • Expositie van de beste foto’s uit de afdelingswedstrijd 2020.
  Vanaf 7 februari t/m 20 maart bibliotheek Almelo
 • Lezing Conceptuele fotografie (Henk Berends): dit voorjaar
 • Workshop Iphone Fotografie (Nico Brons):
  Door ziekte van Nico verzet naar 2de kwartaal 2022
 • Workshop Architectuurfotografie: 2de kwartaal
 • Genre-fotowedstrijd: 3de kwartaal
 • Afdelingsfotowedstrijd: 4e kwartaal
 • Bezoek Rotterdam en de Maasvlakte (Edwin Sonneveld): 3de kwartaal
 • Algemene Ledenvergadering: 1ste of 2de kwartaal in combinatie
  met lezingen/workshops
 • Voorzittersoverleg: een of twee weken voorafgaand aan de ALV.

Afrondend

Penningmeester binnen het afdelingsbestuur.
We hebben eind vorig jaar een ‘brandbrief’ gestuurd aan de clubs en fotogroepen van onze afdeling. De reden voor die brief lag vooral in het feit dat we na 1,5 jaar zoeken er niet in gelaagd waren een penningmeester te vinden. Het is fijn om te constateren dat we na die brief in gesprek zijn geraakt met één van de leden uit onze afdeling die deze rol op zich wil nemen. Ze maakt de komende periode kennis met het bestuur en haar functie en zal na een half jaar besluiten of ze zich voor functie verkiesbaar stelt.

Fotografie en fotograferen. 
Het zijn onderwerpen die we allemaal een warm hart toedragen. In deze lastige tijd, waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten, zijn het thema’s waarin je afleiding vindt en verdieping kunt zoeken. Wat werkt voor jou? Hoe kan jij toch met fotografie bezig zijn? Probeer eens andere invalshoeken en onderwerpen. Daag jezelf uit door een stilleven te maken of met architectuur bezig te zijn. Neem je camera mee als je een wandeling maakt of probeer een table-top opstelling te maken in je werkkamer. Er komen betere tijden waarin we elkaar wel kunnen ontmoeten en de foto-oogst van deze lockdown met elkaar kunnen bespreken.
Blijf gezond en gebruik de tijd die ontstaat door te ontdekken en je grenzen te verleggen.
 


Hartelijke groet,
Bestuur Fotobond Afdeling Twente.


Terug naar startpagina

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings