5de Fotobiënnale fotogroep Haaksbergen

5de Fotobiënnale fotogroep Haaksbergen

Foto’s van de 4de Fotobiënnale Fotogroep Haaksbergen


Terug naar waar het ooit begon Foto’s die zweven, draaien en drijven in ’t Scholtenhagenpark. De eerste editie in 2014 was bedoeld als eenmalige buitententoonstelling rond de 40ste verjaardag. Maar nu is de Fotobiënnale Haaksbergen alweer toe aan het eerste lustrum. Om die reden gaat de Fotogroep Haaksbergen terug naar waar het tien jaar geleden allemaal begon: het Park Groot Scholtenhagen. Daar, op het plein voor de muziekkoepel bij Het Hagen is zaterdag 25 mei de officiële aftrap voor genodigden. Ook nu weer is de opening van de Fotobiënnale tevens het bstartsein voor de Week van de Amateurkunst (WAK).


Sportlaan Haaksbergen

De vijfde editie toont ruim 160 foto’s, gegroepeerd rond de Bergingsvijver bij het Glazen Bos, via het tot ‘Sportlaan Haaksbergen’ omgedoopte Dievelaarslaantje naar het park bij Het Hagen. Een korte route om lang in te dwalen. Haaksbergenaren, toeristen, campinggasten en dagjesmensen uit alle windstreken kunnen genieten van fraaie foto’s op speciale plekken en op bijzondere wijze gepresenteerd. Met foto’s van de eigen leden. Omdat de fotoclub vaker naar buiten wilde treden en waarom zou je daar dan anderen niet van mee laten genieten? Zo waren van meet af aan de uitgangspunten.


Voor alle leeftijden

Laagdrempelig en geschikt voor alle leeftijden is de biënnale eveneens. Mede daardoor groeide het fotofestijn uit tot een bovenregionaal publieksevenement van formaat. Eén keer moest de fotoclub overslaan, in het eerste coronajaar 2020. Zo kon het dat het eerste lustrum van de biënnale dit jaar onderdeel is van het jubileumprogramma rond het 50-jarig bestaan van de Fotogroep Haaksbergen.


Natuurlijke ereboog

En daarom is flink uitgepakt. Met als vaste prik ook nu foto’s op doeken, deuren, deksels en panelen. Het publiek ziet ze draaien, drijven, dansen en zweven in het park. De foto’s op motorkappen ontbreken evenmin. Drie zijn er opgehangen aan een dikke tak van een van de vele stokoude bomen in het park. Een tak als natuurlijke ereboog. Zo is de Fotogroep altijd op zoek naar bijzondere presentaties en decors.


Het Silorama

‘Wegens succes geprolongeerd’ geldt zeker ook voor het zogenoemde Silorama. Deze ronde, stalen constructie met een doorsnee van zes meter biedt ruimte voor een foto van 17 meter lang en 1,30 meter hoog. Het ‘Panorama Haaksbergen’ beleefde in 2022 zijn vuurdoop op het cultuurplein voor theater De Kappen en was gelijk een doorslaand succes. Welke panoramafoto dit keer het Silorama siert, houdt de Fotogroep nog even geheim. Net als de presentatie van drijvende foto’s. Mensen die komende dagen regelmatig in het Scholtenhagenpark wandelen, fietsen of de hond uitlaten, kunnen vanaf komende week onderweg zomaar enthousiaste leden van de Fotogroep tegenkomen tegen komen die dan druk zijn met de opbouw van de Fotobiënnale 2024. Die neemt twee weken in beslag.


www.fotogroephaaksbergen.nl


Terug naar de startpagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings