Afdeling Twente

Afdeling Twente

Twente ligt in het oostelijke deel van de provincie Overijssel. Het is een compacte regio met een relatief grote bevolking: meer dan de helft van de Overijsselse bevolking woont in Twente. Toch is hier nog veel natuurschoon en rust te vinden. Een groot deel van de Twentse fotoclubs heeft zich aangesloten bij de Fotobond en Afdeling 05 Twente vormt de koepel van de Twentse fotoclubs, de link met de landelijke Fotobond.

            

De Afdeling Twente kan lokale fotoclubs steunen. Zo bezit de Afdeling een hoeveelheid lijsten en tentoonstellingsborden, die door de aangesloten clubs geleend kunnen worden voor exposities. De Afdeling organiseert wedstrijden op regionaal niveau, zoals de Afdelingswedstrijd, de lokale tegenhanger van de Bonds Fotowedstrijd of Foto Regionaal, de tegenhanger van Foto Nationaal. Na landelijke wedstrijden worden jury leden uitgenodigd om tijdens een avondvullende bespreking toelichting te geven op de beoordeling van door leden van Twentse clubs ingezonden werk.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier.


 Terug naar startpagina