Afdelingswedstrijd 2020

Afdelingswedstrijd 2020

Almelo, 3 oktober 2020

Beste Fotovrienden,

Als de blaadjes vallen en het mais wordt van het land gehaald is het tijd om je beste foto’s van het afgelopen jaar uit de kast te halen. Traditiegetrouw is de Afdelingsfotowedstrijd een gebeurtenis waar elke clublid naar uitkijkt. In de herfst bepalen we niet alleen wie zich een jaar lang de beste fotograaf van onze afdeling mag noemen. Het is ook het jaargetijde waarin fotogroepen en -clubs eindelijk kunnen laten zien wat ze waard zijn. De oogst van het afgelopen jaar wordt ingezonden en beoordeeld door een deskundige jury. We huldigen de prijswinnaars en drinken daarna gezellig een feestelijke borrel…

Tenminste zo was het de afgelopen jaren. Dit keer echter wordt het anders, heel anders. Ik heb al eerder gememoreerd: Covid 19 is een spelbreker van formaat. We moeten ons aanpassen aan de wetten die het virus ons oplegt. Met tachtig leden samen genieten van mooie foto’s in het Parochiehuis zit er dit jaar dus niet in. Maar wat dan, hoe pakken we het dit jaar aan?
  
We zorgen voor een digitaal feestje
Gelet op de voor dit moment geldende Coronamaatregelen hebben we besloten om de jaarlijkse bijeenkomst in het Parochiehuis in Delden voor leden niet te laten plaatsvinden. De jurering blijft hetzelfde, maar de bespreking zal een andere vorm krijgen. Net als in andere jaren vragen we je om uiterlijk voor vóór 1 november je foto’s af te drukken en in te leveren (1)
De jury zal vervolgens op 14 november in het Parochiehuis samenkomen en de foto’s, zoals dat zo mooi heet ‘op de hand’ beoordelen. Aansluitend zal er een bespreking plaatsvinden, waarbij de drie juryleden het ingezonden materiaal van tekst en uitleg voorzien. Omdat we daar als leden niet bij kunnen zijn zullen we door middel van een live videoverbinding de afstand tussen de huiskamer en het Parochiehuis overbruggen. 

Net als in andere jaren is dat een leuk en spannend moment. Het bespreken en jureren van foto’s is een vaardigheid die een bepaalde kennis en kwaliteit vereist. Je steekt er als fotograaf en als deelnemer veel van op. Aan de hand van de jury uitkomst wordt er een selectie gemaakt van de beste inzendingen en die gebruiken we voor een corona-vrij-expositie (2) in Haaksbergen. De opening van de expositie zal door de Corona bepalingen een beperkt karakter krijgen. Alleen de prijswinnaars worden voor die bijeenkomst uitgenodigd en in het zonnetje gezet. We zullen die gebeurtenis filmen, zodat je via de website thuis kunt meegenieten.

Afsluitend
Het is een rare tijd, met veel beperkingen. Toch doen we er alles aan om de activiteiten van de afdeling zo normaal mogelijk te laten verlopen. We hopen dat de Afdelingsfotowedstrijd, net als in andere jaren, weer een
feestje wordt en zijn ontzettend benieuwd naar de inzendingen.

Veel succes en plezier met de voorbereidingen.
Namens het Bestuur van de Fotobond Afdeling Twente
Ton Constandse, Voorzitter
 

(1) Er heeft abusievelijk verkeerde informatie op de site gestaan en dat kan tot verwarring geleid hebben.
We vragen echt om afdrukken in passe-partout, zie daarvoor het wedstrijdreglement op onze site.
(2) Locatie en openingstijden volgen,


Terug naar de startpagina

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings