Reglement Afdelingswedstrijd 2022

Reglement Afdelingswedstrijd 2022

1.   ALGEMEEN
De Afdelingswedstrijd is een individuele wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente. Aan de wedstrijd is tevens een clubklassement verbonden.


2.   DEELNAME  
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afd. Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente.


3.  SAMENSTELLING INZENDING
Elke fotograaf mag 1 foto insturen. Er wordt recent werk verwacht.


4. INZENDEN FOTO
De foto’s worden door de fotoclub verzameld en ingestuurd in daarvoor bestemde dozen[1]. (zoals voor de BFW).  De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum aanwezig te zijn bij: zie onderzijde van dit reglement. Sluitingsdatum is 23 november 2022.
De inzending moet zijn samengesteld uit zwartwit- en/of kleurenfoto’s.
Wanneer een club tenminste 6 foto’s heeft ingezonden dan neemt zij automatisch deel aan het clubklassement.
Individuele leden kunnen hun foto afgeven bij: zie onderzijde van dit reglement.

Inzendeisen

  • Op de achterzijde van de foto moet naam van de maker en bondslidmaatschapsnummer zijn vermeld.
  • Het moet duidelijk zijn wat de bovenkant van de foto is (belangrijk bij abstract werk).
  • Standaard moet de foto opgeplakt en in een passe-partout van 40 x 50cm ingestuurd worden.
  • Het passe-partout mag vervallen, maar dan moet de afmeting van de foto ook 40 x 50 cm zijn.

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering en opplak_eisen worden geweigerd.

De ingezonden foto’s mogen slechts éénmalig worden ingezonden naar een wedstrijd van de afdeling Twente t.w. FotoRegionaal | Twente Online | Afdelingswedstrijd.

Tevens dienen de foto’s per club, of in het geval van individuele leden, digitaal te worden aangeleverd via We Transfer aan: Fotowedstrijd.twente@gmail.com .  Deze digitale versie wordt voor de bespreking gebruikt en ter voorbereiding van de jurering aan de juryleden toegestuurd.

Kwaliteitseisen

  • Kleurruimte sRGB
  • JPEG, maximale kwaliteit
  • Formaat: langste zijde 2000 pixels

De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: naam fotograaf + bondslidmaatschapsnummer (bv. Pietpaaltjes 0535123).
De digitale bestanden dienen uiterlijk 23 november verstuurd te zijn.


5.  JURY
Door de organisatie wordt een jury aangesteld van drie personen. Bovendien wordt een lid van de organisatie aangesteld als voorzitter van de jury zonder stemrecht. Dit jurylid neemt niet deel aan de wedstrijd.


6.   BEOORDELING
De juryleden beoordelen foto’s op basis van inhoud, technische kwaliteiten en presentatie met een cijfer van 1 t/m 10. Hierbij hebben de cijfers de volgende betekenis; 1=zeer slecht, 2=slecht, 3=ruim onvoldoende, 4=onvoldoende, 5=matig, 6=voldoende, 7=ruim voldoende, 8=goed, 9=zeer goed en 10=uitstekend.

Het totaal aantal punten per foto bepaalt de rangorde voor de individuele wedstrijd.

Het totaal aantal punten van de 6 hoogst gewaardeerde foto’s per club, bepaalt de rangorde voor de clubklassering.

Bij gelijk eindigende foto`s in het individuele klassement wordt de rangorde van de drie hoogst geëindigde foto’s bepaald door de jury. Bij gelijk eindigende collecties in het clubklassement wordt de rangorde bepaald door het gemiddeld puntentotaal van de gehele inzending van die clubs.


7. BESPREKING
Ingezonden foto’s worden door de juryleden besproken op zaterdag 10 december a.s. in:
Het Parochiehuis, Langestraat 79, Delden. Aanvang 14:00.


8.   PRIJZEN + DE TWENTE CAMERA
De fotograaf van de beste foto ontvangt een wisselbokaal: “DE TWENTE CAMERA”
Dit is een jaarlijkse wisselprijs.
De fotografen van de drie foto`s eindigende op de plaatsen 1, 2 en 3 ontvangen een certificaat.
De drie clubs eindigend op de plaatsen 1, 2 en 3 ontvangen eveneens een certificaat.

De foto’s met het puntenaantal van 27 en hoger wordt een sticker “Uitstekend” toegewezen. Foto’s met het puntenaantal van 25 t/m 26 wordt een sticker “Zeer goed” toegewezen. Foto’s met het puntenaantal 23 t/m 24 wordt een sticker “Goed” toegewezen. Dit alles naar het oordeel van de jury.


9.   UITSLAG
De uitslag wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Tevens wordt de uitslag gepubliceerd op de website van de Afdeling Twente.


10. PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN
De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.

Door inzending geeft het lid toestemming aan de Fotobond afdeling Twente om de foto(s) op de website www.fotobondafdelingtwente.nl en in andere Fotobond afdeling Twente publicaties te plaatsen zonder enige vergoeding. Fotobond afdeling Twente zal deze foto(s) niet aan derden overdragen.

Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden.

Uit de beste foto’s kan een collectie worden samengesteld ten behoeve van een tentoonstelling. De organisatie beslist welke foto’s worden geëxposeerd.

De organisatie draagt er zorg voor dat overige ingezonden werken zo spoedig mogelijk worden teruggezonden naar de club.


11. ZORG
Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed, maar de organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand ingeval van verlies, diefstal en/of beschadiging bij inzending, vervoer, expositie en terugzending.


12. SLOTBEPALING.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.


INLEVEREN VAN FOTO’S:

CLUBS:
Peter Scheepmaker
Het Reef 62, 6723NA Borne
Tel: 0630802028


INDIVIDUELE LEDEN:
Peter Scheepmaker
Het Reef 62, 6723NA Borne
Tel: 0630802028

Kees Abbenhuës
Noordewierstraat 54, 7558JW Hengelo
Tel: 0610639061

Ton Constandse
Grand Canal 31, 7609ZA Almelo
Tel: 0652041072


Tip: bel vooraf en maak een afspraak dan voorkom je dat je voor een dichte deur staat.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 2022.

[1] Dozen zijn te koop bij de organisatie e-mail: contact1@xs4all.nl