Afdelingswedstrijd 2015

Afdelingswedstrijd 2015

Op dinsdag 10 november werden de ingezonden foto’s voor de Afdelingswedstrijd 2015 in Almelo gejureerd.
Voor de wedstrijd waren er 200 foto’s ingezonden door 8 clubs uit Twente en een individueel lid.
De foto’s werden beoordeeld door Alexander Fianke uit Haaksbergen, Ton Harmsen uit Enschede en Marie-Louise Kersbergen uit Almelo. Het jureren van 200 foto’s, variërend van landschappen, natuur, stillevens, portretten etc., eist veel concentratie en kijken, kijken en nog eens kijken. Maar de jury kwam toch aan het einde van de avond tot eensluidend oordeel. Nadat de punten geteld waren kwam de volgende eindstand te voorschijn.


Fotowedstrijd Afdelingswedstrijd 2015

Individueel:
1e  plaats   Eveline Lenderink van Fotogroep Haaksbergen
2e  plaats   Karin Evers van Fotoclub Borne
3e  plaats   Gerard Jansen van Fotoclub Borne

Alle drie kregen 23 punten voor hun foto, waarna, zoals het reglement voorschrijft,
de jury onderling uitmaakte wie met de eer ging strijken.

Het Clubklassement  v/d 10 Beste foto’s van de club, werd de eindstand:
1e   plaats   Fotoclub Borne
2e  plaats   Fotogroep Haaksbergen
3e  plaats   Fotogroep Schelfhorst Almelo


Donderdag 12 november werden de foto’s besproken en werden de prijzen bekend gemaakt. De individuele prijswinnaars en clubs ontvingen uit handen van de voorzitter van de Afdeling, Jan Geelen, de gebruikelijke oorkonde. Voor Eveline Lenderink was er, de vorig jaar ingestelde, wisselprijs de Twente-camera. Zij mag een jaar lang thuis genieten van deze camera. De dertig beste foto’s worden tentoongesteld in de bibliotheek van Haaksbergen.
Dinsdag 17 november is om 20.00 uur de opening van deze tentoonstelling, die geopend zal zijn t/m 5 december a.s.

Rest ons de juryleden voor beide wedstrijden en O.B.S. De Tandem, Jan Oltwater, te bedanken voor hun bijdrage tot het slagen van deze wedstrijden. Natuurlijk dank aan alle deelnemers! Voor diegene, die niet tot de prijswinnaars behoren zeggen we: volgend jaar is er weer een kans! Voor foto’s Afdelingswedstrijd klik op Foto.  Totale uitslag klik op Uitslag.