Bondsfotowedstrijd

Bondsfotowedstrijd

Bondsfotowedstrijd

De Bondsfotowedstrijd is een jaarlijkse wedstrijd, bedoeld uitsluitend voor fotoclubs aangesloten bij de Fotobond. Persoonlijke leden kunnen hieraan niet deelnemen. 
In 2024 is de openbare bespreking 26 mei in theater de Schalm te Veldhoven. De inzendperiode is 1 februari tot 15 maart voor de digitale beelden en 15 maart tot 1 april voor de dozen met foto’s.

Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar bondsfotowedstrijd@fotobond.nl.
Reglement Bondsfotowedstrijd 2024: hier
Inschrijfformulier Bondsfotowedstrijd 2024 : hier


Uitslag Bondsfotowedstrijd 2023

Verslag van de jury

De BFW werd dit jaar gefaciliteerd door de Zutphense die haar 100-jarig jubileum met deze inbreng wilde markeren. De jurering liep gesmeerd, waarvoor hartelijk dank aan alle vrijwilligers.
Met 133 clubs was het aantal deelnemers weer wat hoger dan het vorig jaar. Kennelijk hebben de leden de weg omhoog weer gevonden. De oogst van 1330 foto’s biedt een mooi overzicht waar fotoliefhebbers het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en brengt de jury van dit jaar tot het maken van de volgende opmerkingen: Er zit veel kwaliteit tussen de inzendingen. Dat is ook niet verwonderlijk als je je realiseert hoe de selectie binnen de clubs tot stand komt. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het werk. Zo zagen we zorgvuldig verpakte prints die extra beschermd waren met vloeipapier. Maar we zagen ook het gebruik van metallic papier of dibond dat voor de hele clubinzending werd toegepast, zonder dat de individuele beelden om een dergelijke afwerking vroegen.

We constateerden ook dat er veel creativiteit binnen de clubs aanwezig is en dat leden die op allerlei manieren deze naar buiten brengen. Maar niet altijd slaagt de opzet. Zo wordt er bij geënsceneerde fotografie de bedoeling nogal dik opgelegd. Het laat daarbij geen enkele ruimte meer voor de kijker voor interpretatie. Aan de andere kant zagen we bij straatfotografie en landschap dat er niet altijd eigen inbreng van de fotograaf te ontdekken viel. De trend om lege blikken in portretten vast te leggen, pakte ook niet altijd goed uit. Regelmatig leidde dit tot een registratie waarbij het gevoel ontbrak waardoor niet alle portretten wisten te boeien.

Natuurlijk waren alle genres vertegenwoordigd met voorbeelden van uitschieters naar beide kanten. Architectuur kan inspireren tot fantastische beelden, maar het eenvoudig naar boven richten van de camera leidt zelden tot een bevredigend resultaat. Bij natuurfotografie gingen wij ook op zoek naar de pareltjes waar met kleurrijm, compositie en originaliteit tot goede beelden werd gekomen.

“Sport” kwam dit jaar vaker langs dan in vorige versies en met verbluffende beelden, terwijl “documentaire fotografie” in zijn algemeenheid weinig voorkwam. De crises die de wereld bezighouden werden slechts door een enkeling in hun werk verbeeld. Er zou ook best meer vernieuwing gezien mogen worden. We zien veel herhaling in het werk van clubs.

Tenslotte nog een aanbeveling aan de clubs: Wees ook kritisch op de techniek. We zagen vrij veel foto’s die kennelijk met de smartphone gemaakt waren en die het op een klein scherm best goed zullen doen, maar die eenmaal geprint op A3+ veel lelijke artefacten laten zien.

Om naar de inzendingen te kijken klik dan hier
Uitslag per club als pdf downloaden? Klik dan hier
Uitslag per foto als pdf downloaden? Klik dan hier


Verzenddozen
Voor de verzending moet je een speciale doos gebruiken. Die kun je bestellen via de Afdeling Twente. In principe in overleg en betaling via de penningmeester met een factuur kun je de doos meenemen tijdens de ALV (Afdeling ledenvergadering). Als je een doos tussendoor wilt hebben, verzinnen we daar een oplossing voor, mail ons even. RAJA, CTP40 40x5x50 cm. De doos bestaat uit twee delen die in elkaar geschoven kunnen worden. Je de dozen bestellen voor € 10,00 per stuk (inclusief btw, maar exclusief  verzendkosten!)


Bondsfotowedstrijd 2023
Dit jaar organiseert Fotografencollectief De Zuphense de Bondsfotowedstrijd in het jaar dat deze club haar 100-jarig jubileum viert.

Bespreking van de inzendingen
wanneer?

23 april 2023
aanvang 10.00 uur
waar?
Theater en Congrescentrum de Hanzehof
Coehoornsingel 1, 7201 AA Zutphen
Tijdens het middagprogramma is er een lezing van een fotograaf.


Terug naar de startpagina

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings