Cursus: ‘Ontwikkelen van beeldstijl’ binnen de fotoclub

Cursus: ‘Ontwikkelen van beeldstijl’ binnen de fotoclub

Cursus: ‘Ontwikkelen van beeldstijl’ binnen de fotoclub

De Afdeling Twente wil fotobesprekers binnen fotoclubs in de gelegenheid stellen hun kennis en vaardigheden te vergroten, gericht op het herkennen van de beeldtaalontwikkeling van de leden, dat kunnen verwoorden daarmee een stimulans zijn naar andere fotografen binnen de club. De cursus wordt verzorgd door Peter van Tuijl.
De cursus bestaat uit twee avonden in het vroege voorjaar van 2023 en een terugkomavond na ongeveer 8 weken om ervaringen te kunnen delen.


Doel

Een vervolgcursus op ‘Fotobespreken’ waarbij het doel is:
• Kennis verwerven van genres en de betekenis van de beeldelementen binnen de genres.
• Kennis verwerven van beeldstijlen en het herkennen van (gehanteerde)
  beeldstijlen bij andere fotografen.
• Het onder woorden brengen van de kenmerken van beeldstijlen van fotografen in de club
  en hen helpen bij het reflecteren in de verdere ontwikkeling daarvan.


Voor wie?

De deelnemers:
• Hebben de cursus Fotobespreken gedaan (of bezitten dezelfde kennis)
• Treden in de club zeer regelmatig op als inspirator | begeleider van fotobesprekingen
• Zijn bereid zich te willen verdiepen in andermans ontwikkeling
• Hebben de vaardigheid om anderen te laten reflecteren op hun werk
• Binnen de club een ‘zeker aanzien’ genieten en (sociaal) volledig geaccepteerd zijn.


Globale opzet

De cursus omvat twee bijeenkomsten van elk 2 uur en 30 minuten met een vervolg na ongeveer 8 weken. In de cursus komt theorie aan de orde die zoveel mogelijk met praktische oefeningen wordt uitgevoerd.

Avond 1: beeldstijlen/beeldtaal, genres, beeldelementen, beeldelementen in relatie tot de genres, voorbeelden (onderzoeken) van fotografen binnen bepaalde genres.
Avond 2:
Het zoeken naar aspecten van beeldstijl ontwikkelingen bij fotografen. We doen dit aan de hand van contactsheets van fotografen. Bovendien gebruiken we eigen werk en werk van fotografen uit de club. We besteden aandacht aan het verwoorden en reflecteren zodat we als leider van bespreekavonden daarmee ook (beter) uit de voeten kunnen. Na avond 2 gaan deelnemers binnen hun club aan de slag met een ‘projectplan’ om in de club beeldstijl onder de aandacht te brengen. Tevens werkt elke deelnemer aan een eigen presentatie vanuit bestaand werk.
Avond 3:
is de terugkoppeling hiervan.

Het aantal deelnemers is max. 18. Het heeft de (sterke) voorkeur dat de cursus per club door 2 (of 3) deelnemers wordt gevolgd. Belangrijk vanwege het landen van e.e.a. binnen de club, belangrijk voor de huiswerkopdrachten en belangrijk vanwege de reflectie op de club en het (eigen) handelen daarin.

Aanmelden: Via de voorzitter of secretaris van betreffende club vóór uiterlijk 19 januari.
(Dus geen inschrijving door clubleden individueel)


Aanmelden en Cursusdata

Email: naam, bondsnummer, telefoonnummer en emailadres van deelnemers aan: clemens@nijenkamp.nl
Bevestiging van deelname: via email, zodra inschrijvingskosten voldaan zijn
Kosten: €30,- per deelnemer vóór 19 januari over te maken op:
NL55 INGB 0007 7539 86
t.n.v.: Afd. Twente vd Bond van NL Amateur fotografen Ver.
Data: 26 januari, en 23 februari en 11 mei 2023 telkens op donderdagavond.
Tijden: 19:30 – 22:00
De cursus wordt gegeven in: Instituut Nijenkamp, Ootmarsumsestraat 75, 7602 JR, Almelo
Organisatie: namens de Afdeling Twente vindt de organisatie plaats dzv:
FG Schelfhorst – Almelo
Contactpersoon: Clemens Nijenkamp, email: clemens@nijenkamp.nl;
Tel: 0653770530 (17.00-20.00 uur)


PDF: Aankondiging cursus BEELDSTIJL Peter van Tuijl

Terug naar de startpagina