Eindejaar enquête

Eindejaar enquête

Met één druk op de knop… Start onze eindejaar enquête


Enquête invullen Almelo, 27 December 2020 


Beste Fotovrienden,

Met gemengde gevoelens sluiten we dit jaar af. Iedereen is door het virus voor een groot deel op zichzelf teruggeworpen. Clubbijeenkomsten, wedstrijden, lezingen en workshops werden afgezegd of er werden digitale oplossingen gevonden om toch nog ‘iets’ te kunnen doen. Voor sommige van onze 15 clubs betekent het dat ze mogelijk afscheid zullen nemen van de Fotobond. Toch hopen we dat we ze -al is het maar via onze nieuwsbrieven- kunnen blijven interesseren voor de activiteiten die we het komend jaar aanbieden. 

Ondanks alle tegenslagen zijn we als bestuur bezig geweest met de verdere ontwikkeling van onze afdeling. In navolging van de Fotobond hebben we binnen het bestuur drie taakgebieden opgezet (Opleiden & Trainen, Wedstrijden & Exposities en Clubcontacten & – Interactie). Daarnaast zijn we bezig met een nieuwe website waarbij we hopen sneller in te kunnen spelen op de vraag van onze leden.

Al deze activiteiten worden gevoed vanuit de aanname dat we als bestuur inspelen op de vragen van de clubs en de leden. Een krachtige afdeling is gebaseerd op een sterke band met de clubs en met de individuele leden. Die band hopen we verder te versterken door je aan het einde van elk kalanderjaar naar je mening te vragen. Onder aan deze nieuwsbrief vind je een knop die toegang geeft tot een 10 minuten vragenlijst. Het is een enquête die op een anonieme manier inzicht geeft in de vragen en verlangens binnen onze afdeling. Met de antwoorden van onze leden denken we als bestuur gerichter ons programma vorm te geven.

We willen je vragen om uiterlijk voor 16 januari a.s. de enquête in te vullen. De uitkomsten zullen we in de nieuwsbrief van februari presenteren en voor zover mogelijk meteen gebruiken in de planning van het jaarprogramma 2021.

Afsluitend willen we de mensen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de enquête bedanken voor alle adviezen en tekstvoorstellen.
We wensen je een goede jaarwisseling en een gezond 2021! ENQUÊTE INVULLEN 
Hartelijke groet,
Bestuur fotobond afdeling twente   


Terug naar de startpagina