Twente-Online 2016

Twente-Online 2016

Het thema dit jaar van de digitale fotowedstrijd was:
“Zwart-Wit”Dat kun je heel letterlijk nemen en een “Zwart-Wit foto” inzenden. Maar je kunt het thema ook in een breder perspectief plaatsen en denken aan termen als ongenuanceerd en tegenstellingen zoals blank en zwart, leven en dood, licht en donker, goed en fout, oud en nieuw, enz.

Een aantal deelnemers heeft die ruimte bewust of onbewust niet gepakt en heeft een naar zwart- witfoto omgezette kleurenfoto ingezonden. Er waren ook veel “Zwart-Wit foto’s” waar tegenstellingen als hiervoor genoemd wel aanwezig waren en waar je ook kon zien dat de maker daar bewust naar gezocht heeft. En tenslotte waren er een paar “waaghalzen” die het thema vastlegden in een kleurenfoto.

Uit deze verdeling van de ingezonden foto’s is op te maken dat wij de foto’s in 3 groepen hebben onderverdeeld: de zwart-witfoto’s zonder directe herkenbaarheid van het thema, de “Zwart-Wit foto’s” waarin zwart en wit of andere tegenstellingen bepalend waren voor de inhoud van de foto en de kleurenfoto’s. Vervolgens moest de kwaliteit van de foto dus de doorslag geven.

Het is een cliché, maar wij vonden het erg moeilijk om tot een selectie van slechts enkele foto’s te komen. We zagen veel foto’s van hoge kwaliteit. Veel meer dan de 3 prijzen en 3 eervolle vermeldingen die we mochten toekennen. Door alle foto’s verspreid over een aantal dagen steeds weer opnieuw te bekijken, als juryleden eerst afzonderlijk van elkaar en later gezamenlijk, kwam er langzaam toch een aantal favorieten boven drijven. Dat zijn de foto’s die je bij blijven. Over de 10 beste foto’s waren we het snel eens. Uit die 10 foto’s zijn in gezamenlijk overleg de winnaars en eervolle vermeldingen gekozen.

Voor deze prijzen zijn de foto’s die we hierboven als eerste categorie hebben genoemd niet in aanmerking gekomen. In die foto’s vonden wij het thema “Zwart-Wit” niet of in ieder geval onvoldoende terug; het thema was onvoldoende herkenbaar. De échte strijd ging tussen de overige foto’s.

Hieronder is per foto een kort commentaar gegeven van de beleving van de jury bij het bekijken van de foto’s.

De jury: Wim Kwakernaat en Hans Wissink


Terug naar startpagina