Fotogroep Windmolenbroek

Fotogroep Windmolenbroek


De Fotogroep Windmolenbroek stelt zich ten doel het bevorderen van de fotografie in de ruimste zin van het woord en streeft dit onder meer na door het houden van werkavonden, lezingen, exposities, uitwisselingen, excursies, instructieavonden en cursussen. Wij willen een fotovereniging zijn waarvan de leden elkaar met raad en daad terzijde staan en waarbij het plezier in fotograferen voorop staat.

De Fotogroep Windmolenbroek is in 2007 gestart als een pluriform platform voor amateurfotografen. De fotogroep streeft een informele sfeer na om tot uitwisseling van kennis en ervaring te komen, voor zowel beginnende als gevorderde amateurfotografen. Gezamenlijk wordt er een breed scala aan activiteiten georganiseerd om onze leden in hun hobby te stimuleren en te ontwikkelen. De fotogroep WMB wil zich actief binnen de Almelose samenleving manifesteren door voor verenigingen, clubs en non profit organisaties te fotograferen.

We gingen van start met een groepje van ca 12 personen die wij door middel van nieuwsbrieven en publicaties bijeen hadden gebracht. Op 7 januari 2008 is de oprichtingsvergadering gehouden, en was het bestaan van onze vereniging een feit.

Wij zijn er niet alleen voor topfotografie; wij willen de beste omgeving bieden waarin iedereen zichzelf kan vinden en waarbinnen iedereen respect heeft voor de dingen die anderen doen.

Uiteindelijk hebben wij een verenigingsstructuur gevonden waarin de menselijke waarden voorop staan. Het ledenbestand wisselde aanvankelijk, maar heeft zich nu tot een evenwichtige groep gestabiliseerd. Voor verdere uitbouw en stabilisering streeft de fotogroep naar uitbreiding van het aantal leden. Sinds 2010 zijn wij als vereniging officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


clubnummer: 0536

De secretaris van FG Windmolenbroek,mail: fotogroepwmb@gmail.com

Sinds maart 2018 heeft Fotogroep Windmolenbroek uit Almelo zich weer aangemeld als lid van de Fotobond. De fotogroep telt nu 20 clubleden.