Functie en voortbestaan van het afdelingsbestuur 

Functie en voortbestaan van het afdelingsbestuur 

Almelo, 16 februari 2022

Beste fotovrienden,
 
Afgelopen donderdagavond 10 februari zijn we als afdelingsbestuur bij elkaar gekomen om de vraagtekens te bespreken die we als bestuur ervaren. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben we op dit moment 3 vacatures in ons bestuur. Daarnaast ervaren we weinig respons en betrokkenheid van clubbesturen op de voorstellen die we neerleggen en de activiteiten die we ontplooien.
 
De vragen die we hebben zijn de volgende: Hebben we wel een afdelingsbestuur nodig? Moeten we lid blijven van de fotobond? Welke verwachtingen leven er vanuit de fotoclubs richting het afdelingsbestuur? Wordt er een meerwaarde ervaren van het hebben van een regionaal afdelingsbestuur? Zo ja, op welke manier kunnen de voorzitters van de fotoclubs hun clubleden aansporen om te helpen de vacatures op te vullen, zodat het afdelingsbestuur kan blijven bestaan? Vooral de vragen die gaan over lidmaatschap fotobond en voortbestaan van het afdelingsbestuur worden steeds nadrukkelijker gesteld.
 
Op 28 maart is er een overleg met voorzitters van clubs en groepen gepland, waarbij we graag de mening van bestuursleden horen.
Vervolgens houden we op 26 april een algemene ledenvergadering, waarin we samen met jullie onze plannen en voorstellen zullen delen. Het zou fijn zijn wanneer we dan ook kandidaten kunnen voorstellen voor de invulling van het nieuw te vormen bestuur.


Bestuursleden gezocht!

In de aanloop naar de Algemene ledenvergadering houden we graag de mogelijkheid open om een vernieuwd afdelingsbestuur de kans te geven verder te gaan.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende functies en personen
Voorzitter: Ton Constandse – FG Schelfhorst (vacant medio juni 2022)
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Lizette Jonkers-Roelofs – FC Twente
Lid / PR & Clubcontact: Vacant
Lid / Training & Opleiding: Karin Evers – Persoonlijk lid
Lid / Wedstrijden & Exposities: Hans Extercatte – FC De Hof
Lid / Websitebeheer: Hans Rolevink – FC De Zoeker Enschede

 
Voor de functie van Voorzitter, Secretaris en Lid PR & Clubcontacten zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.
 
Informatieve avond met leden en DB fotobond

Voorafgaand aan deze bijeenkomsten heb ik vandaag een gesprek gehad met Cora Sens, voorzitter van de Fotobond. Ik heb onze zorgen met haar gedeeld en gevraagd welke rol zij wil en kan spelen. De fotobond is al enige tijd bezig met het bezoeken van clubs en fotogroepen om meer beeld en geluid te krijgen bij wat er leeft binnen de afdelingen. Haar voorstel is om voorafgaand aan de bijeenkomst van 28 maart (voorzittersoverleg) met de leden van de Twentse clubs om de tafel te gaan zitten. We hebben daarom een tweetal avonden in het Parochiehuis in Delden georganiseerd waarbij we jou als lid van de fotobond graag de gelegenheid geven om met leden van het dagelijks bestuur van de fotobond in gesprek te gaan. De planning ziet er als volgt uit:
 

ACTIE – VOORTBESTAAN VAN DE AFDELING TWENTE – ACTIE – VOORTBESTAAN
2e BIJEENKOMSTInformatieve avond met leden en DB fotobond’

Op het verzoek van de Fotobond afdeling Twente hebben we met jullie een tweetal bijeenkomsten gepland o.a. met Cora Sens, zij is voorzitter van de Landelijke Fotobond. Wij maken onze zorgen over het voortbestaan van de afdeling Twente. Wij hebben haar gevraagd welke rol zij wil en kan spelen. De fotobond is al enige tijd bezig met het bezoeken van clubs en fotogroepen om meer beeld en geluid te krijgen bij wat er leeft binnen de afdelingen. Haar voorstel is om voorafgaand aan de bijeenkomst van 28 maart (voorzittersoverleg) met de leden van de Twentse clubs om de tafel te gaan zitten. Het Parochiehuis in Delden georganiseerd waarbij we jou als lid van de fotobond graag de gelegenheid geven om met leden van het dagelijks bestuur van de fotobond in gesprek te gaan.


Op 15 maart a.s. van 20:00 – 22:00 nodigen we graag leden uit van:
– FC Borne (aanwezig)
– FC De Zoeker, Enschede (aanwezig)
FC Eninver, Almelo
– Hengelose AFV
– FC Holec
– FG Haaksbergen

Op woensdagavond 23 maart a.s. van 20:00 – 22:00 nodigen we graag leden uit van:
– FC Boekelo
– FC Eninver, Almelo
– FG Haaksbergen (aanwezig)
– FC De Hof, Delden (aanwezig)
– Hengelose AFV
– FC Wierden
– FC Twente, Enschede (aanwezig)
– FG Schelfhorst, Almelo (aanwezig)
– FG Windmolenbroek, Almelo
– FC Wierden

Functiebeschrijvingen:


Voorzitter
De voorzitter van de fotobond afdeling Twente geeft leiding aan het bestuur van de afdeling. Hij/zij onderhoudt contacten met de clubs en fotogroepen van de afdeling Twente en vertegenwoordigt de afdeling in het Bondsbestuur van de Fotobond. In algemene zin is de voorzitter het gezicht van de afdeling en zal vanuit die functie de afdeling naar buiten vertegenwoordigen en tijdens afdelingswedstrijden en vergaderingen het woord namens de afdeling voeren.
De functie van voorzitter neemt gemiddeld 6-8 uur per maand in beslag.

Secretaris
De secretaris van de afdeling is verantwoordelijk voor en ondersteunt het bestuur van de afdeling in alle secretariële werkzaam. Hij/zij is aanspreekpunt voor de secretarissen van de clubs en fotogroepen, correspondeert met secretaris van de fotobond en zorgt voor agenda’s en notulen van de afdelingsvergaderingen. Daarnaast zorgt de secretaris voor het archiveren van verslagen en het versturen van de nieuwsbrieven die de afdeling periodiek uitgeeft.
De functie van secretaris neemt gemiddeld 6-8 uur per maand in beslag.

Lid PR en Clubcontacten
De taken van dit bestuurslid liggen op het vlak van informatievoorziening en informatieverzameling (mede vanuit de input van clubs). De leden van de afdeling worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van kwartaalprogramma’s, wedstrijden, exposities e.d. Daarnaast zorgt het bestuurslid dat de aandacht voor de clubs en fotogroepen van de afdeling niet verslapt. Minimaal 1x per jaar initieert het lid leden van het afdelingsbestuur om een bezoek aan de clubs en fotogroepen te brengen. Mediacontacten lopen via dit bestuurslid.
De functie Lid PR & clubcontacten neemt gemiddeld 4-6 uur per maand in beslag.
 
Het afdelingsbestuur vergadert in principe 1 uur per maand via Zoom en komt periodiek bij elkaar om de onderlinge contacten te onderhouden.

Sollicitatietermijn:


Belangstellenden voor bovengenoemde functies dienen voor uiterlijk 27 maart a.s. ingezonden te worden.

Stuur je e-mail o.v.v. lidmaatschapsnummer en naam van fotogroep of fotoclub
naar Hans Extercatte: info@hans-extercatte.nl

 
 
Hartelijke groet,
 
Ton Constandse
Voorzitter Fotobond Afdeling Twente

Terug naar de startpagina