GESPREKSGROEP PORTRET EN MODELFOTOGRAFIE

GESPREKSGROEP PORTRET EN MODELFOTOGRAFIE

Doelstelling van de gespreksgroep portret & modelfotografie regio Twente

Het uitwisselen van ervaringen van alle aspecten en genres in de portret en modelfotografie binnen de afdeling Twente.
De foto’s kunnen inhoudelijk en /of esthetisch gericht zijn daarbij worden er wel eisen en verwachtingen gesteld aan techniek en visie die de drie hoofdaspecten van portret en modelfotografie met zich mee brengt.
Elkaar stimuleren en ontwikkelen van vaardigheden door het delen van ervaringen en inzichten.
Het volgen van fotografische ontwikkelingen op het vlak van portret en modelfotografie zowel technisch als trends m.b.t. styling en inhoud.
De groep heeft een open karakter dat betekent dat iedereen die in het profiel past van de groep kan deelnemen aan de bespreking, bevordert de veelzijdigheid en afwisseling van het aangeboden werk


Voorwaarden voor het deelname aan de gespreksgroep P & M

  • leden van de gespreksgroep zijn bereid kritiek te leveren en te incasseren ter bevordering van een gezonde discussie.
  • leden leveren inbreng m.b.t. de drie hoofd aspecten van portret en modelfotografie, zie bijlage.
  • het werk van de leden zal bij bespreking regelmatig worden getoetst aan de doelstellingen van de gespreksgroep.
  • de leden komen minimaal 6 keer jaar bij elkaar. Ieder lid neemt regelmatig foto’s mee ter bespreking.
  • voor de toelating geldt een toetsing er wordt gekeken naar de ervaring m.b.t. de drie hoofd aspecten van portret en modelfotografie.
  • Introducés zijn welkom als men een toegevoegde waarde heeft voor de bijeenkomst.
  • Contact coördinator: Jan Hooftman info@venstersopbeelden.nl