HELP, we zoeken bestuursleden!

HELP, we zoeken bestuursleden!

Almelo, 8 februari 2021

Beste fotovrienden,

Het lijkt misschien een beetje dramatisch, zo’n kreet om hulp, maar de nood is inderdaad hoog. We hebben binnenkort twee vacatures in het afdelingsbestuur die absoluut gevuld moeten worden. Als bestuur hebben we onvoldoende zicht op mogelijke kandidaten die daarvoor in aanmerking komen, daarom richten we ons op de secretarissen, de voorzitters van onze clubs en op onze individuele leden.

Tijdens het laatste afdelingsoverleg, een week geleden, heeft Edith Howard aangegeven dat ze haar plaats in het bestuur noodgedwongen moet opgeven. Soms zijn er redenen waardoor je geen andere keuze hebt. Edith heeft zo’n tien jaar verschillende bestuursfuncties op een fantastische manier vervuld, en we gaan haar zeker missen. De laatste maanden was ze verantwoordelijk voor ‘Wedstrijden & Exposities’ en nam ze de functie van penningmeester tijdelijk waar. Hoewel ze ongetwijfeld in de toekomst nog hand en span diensten zal verlenen, heeft ze besloten om het bestuur te verlaten.

Datzelfde afdelingsbestuur heeft de laatste maanden niet stil gezeten. Ondanks de Coronacrisis en alle beperkingen die dat geeft, zijn we actief gebleven en hebben we tal van nieuwe initiatieven opgezet. We zijn van plan om daarmee door te gaan, maar we kunnen dat alleen met de hulp van enthousiaste leden.Daarom een klemmend beroep op jullie. Kijk eens om je heen, maak het bespreekbaar binnen de club of zoek eens in je netwerk.

Penningmeester

Als penningmeester hoef je geen uitgebreide administratieve achtergrondkennis te hebben. We hebben iemand nodig die het leuk vindt om binnen ons team mee te draaien, van nature precies en gestructureerd kan werken en op de penningen wil letten.

Bestuurslid Wedstrijden & Exposities

Samen met twee leden die niet in het bestuur zitten, organiseer je onze afdelingswedstrijden en exposities. Het is ООn van de kerntaken van onze afdeling die door veel leden als erg belangrijk gewaardeerd worden. Voor beide functies geldt dat je maandelijks gemiddeld 1 a 2 uur van je tijd kwijt bent, maar je krijgt er ook veel voor terug. Het werken aan een goed draaiende Afdeling Twente van de Fotobond, geeft ook veel energie.

Afsluitend

We doen er alles aan om de amateurfotografie in de regio op een zo hoog mogelijk niveau te houden, maar zonder bestuursleden is dat niet mogelijk. Ik vertrouw erop dat jullie onze roep om hulp gehoord hebben.
Reacties en/of vragen voor 1 maart 2021 via onze secretaris Herman Nijhuis: nijhuis.h@home.nl

Namens het Bestuur van de Fotobond
Afdeling Twente

Ton Constandse
Voorzitter