Home

Home


De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling  van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen  is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die  beginnende maar ook  gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige  verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 13 fotoclubs in Twente worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.


De afdeling Twente heeft dertien fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn in onze regio. Als afdeling Twente coördineren en organiseren activiteiten en ondersteunen onze clubs. De meeste fotoclubs/ fotogroepen hebben eigen Webpage of (gesloten) Facebookpagina. Het idee van de afdeling Twente is om informatie ‘Nieuws & Activiteiten’ van fotogroepen/ clubs met elkaar te delen en inzicht te geven wat de anderen ook doen. Hieronder hebben we al een voorzetje gegeven van een aantal clubs die ons info hebben gegeven.

Klik op een van de links hieronder, mocht er evt aanpassingen/ aanvullingen zijn stuur dan een mail
of maak gebruik van het contact formulier op onze homepage.

NIEUWS fotogroep BoekeloNIEUWS fotoclub Profoto Holten 
NIEUWS fotoclub HAFV Hengelo
NIEUWS fotoclub BorneNIEUWS fotogroep Haaksbergen NIEUWS fotoclub Schelfhorst
NIEUWS fotogroep Almelo 'Eninver'73'
NIEUWS fc De Zoeker Enschede
NIEUWS fotoclub Holec
NIEUWS fotoclub Delden 'De Hof'
NIEUWS fotoclub Twente
NIEUWS fotoclub Holec

Fotobond Twente organiseert jaarlijks drie fotowedstrijden :

 • FotoRegionaal, dig.foto.serie van 5 foto’s,
  (zie het wedstrijdreglement )

 • Twente on-Line, vast thema, max. 2 foto,
  (zie het wedstrijdreglement
  )
 • Afdelingswedstrijd, met daaraan verbonden de clubwedstrijd,
  (zie het wedstrijdreglement)
 • Letop: De digitale bestanden moeten als volgt worden aangeleverd:
  De beste kwaliteit, in een zo hoog mogelijke resolutie, langste zijde 2000 pixels
  met een maximale grootte van 4 Mb (zie het reglement)


Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online. Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Een andere taak van de Afdeling is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden, zoals gespreksgroep. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks  overleg met de voorzitters van de fotoclubs.


Helaas door de pandemie COVIC’19 konden alle fotobesprekingen van het jaar 2020 in het Parochiehuis te Delden niet plaats vinden. Vandaar dat de jury besprekingen niet live maar via een Youtube kanaal bekeken kunnen worden.

Ben je toch benieuwd naar de uitslag, klik dan een van de buttons.


© 2021  Auteursrecht – Ik ben de maker – De Fotograaf
Derden hebben niet het recht om foto’s en tekst van de Fotobond afdeling Twente website te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.

website counterFotobond afdeling Twente
op Instagram en Facebook


Privacy verklaring ’21
De Fotobond afdeling Twente voldoet aan de eisen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
@ 2018 privacyverklaring Fotobond afdeling Twente


© 2021  Auteursrecht – Ik ben de maker – De Fotograaf

Derden hebben niet het recht om foto’s en tekst van de Fotobond afdeling Twente website te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken. Op het beeldmateriaal op deze website is het auteursrecht van de betreffende maker van kracht.

Naar de top

Copyright © Fotobond Afdeling Twente 2021