HOT NIEUWS

HOT NIEUWS


Ook in 2020 verschijnt “In Beeld” op papier

De algemene ledenvergadering heeft zich op 6 april uitgesproken voor handhaving van de gedrukte uitgave van In Beeld in 2020, zij het drie maal in plaats van vier maal per jaar. Het digitale magazine In Beeld Online verschijnt dat jaar vijf maal. Een van vernieuwingen die in 2018 zijn ingezet was het nieuwe magazine In Beeld Online. Vanaf het laatste kwartaal van dat jaar wordt van elke uitgave van Fotobond In Beeld een digitale versie gemaakt. Een digitaal magazine kent voordelen boven een gedrukt blad. Zo kunnen er veel meer foto’s worden geplaatst – die ook nog eens beter te zien zijn op het computerscherm – en kunnen extra links worden opgenomen naar evenementen en publicaties die worden besproken. Daarmee wordt de belofte gestand gedaan dat het prachtige fotowerk dat binnen de Fotobond aanwezig is veel meer dan in het verleden onder ogen gebracht wordt van de leden. In 2019 krijgen de leden gewoon vier papieren edities en viermaal de uitgebreide Online edities. Dat is vorig jaar al besloten op de algemene ledenvergadering. Daarbij is ook afgesproken dat de contributie van clubleden met 4 euro per jaar steeg naar € 22,00 per jaar, waardoor de kosten van deze digitale uitgave en enkele andere investeringen konden worden betaald. In de recente ledenvergadering kwam het beleid van 2020 aan de orde. Als uitsluitend gelet zou worden op de hoogte van de contributie – zeker niet onbelangrijk – zou de papieren versie van In Beeld geheel overgenomen kunnen worden door het digitale magazine. Maar veel leden zijn gehecht aan het gemak van het gedrukte blad. Uiteindelijk heeft de ledenvergadering het voorstel van het bestuur gevolgd, dat unaniem als een goed alternatief wordt gezien: in 2020 wordt In Beeld drie maal gedrukt, en de inhoud van de beoogde vierde editie wordt verdeeld over twee digitale uitgaven. Uiteraard geldt voor alle vijf de digitale bladen dat er extra foto’s worden toegevoegd. De contributie voor 2020 blijft gehandhaafd op € 22,00. Daarmee sluit de begroting precies en is de trend gekeerd van de afgelopen jaren, toen vooral voor de ontwikkeling van de nieuwe website een beroep moest worden gedaan op de reserves. Pas over een jaar volgt besluitvorming over het traject van 2021.


Terug naar de startpagina

X