Jan Hooftman

Jan Hooftman

Almelo, 26 juni 2020 
Brief aan de leden van de Afdeling 


Beste leden,


Ik heb mij beschikbaar gesteld voor het afdelingsbestuur als algemeen bestuurslid. In deze corona tijd is het niet mogelijk om via een leden vergadering mijzelf aan jullie voor te stellen en met jullie kennis te maken. Ik ben geboren in 1954 onder de naam Jan Hooftman en woonsamen met mijn vrouw in Almelo. In mijn dagelijks leven ben ik sinds kort pensionado, historisch gezien wel een gek moment om met pensioen te gaan. Mijn fotografische passie ligt in portret-, modellen- en straatfotografie. Ik heb beschikking over eigen studio in Almelo waar ik regelmatig ben te vinden. Daarbij wil graag mijn kennis en ervaring met andere delen en mijzelf in deze tak van sport verder ontwikkelen. 

Zo’n 10 jaar geleden heb met anderen de Fotogroep Windmolenbroek opgericht waar ik met enige regelmaat o.a. modellendagen in het Wijkcentrum organiseerde. Zoiets doe je natuurlijk niet alleen maar met elkaar. Vanuit die gedachtegang ben ik als individueel lid (geen lid meer van een fotogroep) in het bestuur gaan zitten om regelmatig contact te onderhouden met de leden en daarmee samen te kijken waar mogelijkheden liggen om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Een bloeiend verenigingsleven komt alleen tot stand als ieder vanuit zijn kunnen en mogelijkheden een inspanning levert.


Graag tref ik jullie op een vergadering of op een clubavond. Maar je bent ook welkom in mijn studio om eens met elkaar kennis te maken. 

Met vriendelijke groet,

Jan Hooftman 

www.venstersopbeelden.nl 
www.facebook.com/venstersopbeelden 
www.instagram.com/hooftmanjan 
www.flickr.com/photos/jan_hooftman


Terug naar bestuurswissel