Afdelingsbestuur 01-01’23

Afdelingsbestuur 01-01’23

De Fotobond heeft zestien regionale Afdelingen die de fotoclubs in hun regio samenbrengen. De Afdelingen coördineren en organiseren activiteiten en ondersteunen hun clubs. Onze Afdeling heeft een eigen bestuur dat is samengesteld uit leden van de fotoclubs uit Twente. Onze website is gelinkt met de site van de landelijke Fotobond, ook heeft de afdeling Twente een eigen Facebook pagina.

De link Fotobond: Afdeling Twente / Afd.nr.: 05


Functie

Naam

Foto

Voorzitter i.a.

Contacten:
- Landelijke Fotobond,
- Afd. voorzitters 
fotoclubs/ leden.

Ton Constandse

vanaf 01-01 2023

mail:1e penningmeester

Contacten: 
- 1e penningmeester
- Contact met de
Landelijke Fotobond

Lizette Jonkers

Mailadres penningmeester afdeling Twente
penningmeester@fotobondafdelingtwente.nl

INGB Zakelijk betaalrekening:
NL55 INGB 0007 7539 86
t.n.v. Afd. Twente vd Bond
van NL Amateur Fotografie

penningmeester@fotobondafdelingtwente.nl


Webmaster
Algemeen bestuurslid
(2e penningmeester)

Actief: 
-  Nieuwsbrief
-  Webredactie
-  Webmaster
-  2e penningmeester

Hans Rolevink


Mailadres webmaster afdeling Twente
webmaster@fotobondafdelingtwente.nl
INGB Zakelijk betaalrekening:
NL55 INGB 0007 7539 86
t.n.v. Afd. Twente vd Bond
van NL Amateur Fotografie

webmaster@fotobondafdelingtwente.nl


Betaling van o.a. kosten Cursussen, Lezingen, Workshops, enz.,
gaan via INGB Zakelijk betaalrekening: NL55 INGB 0007 7539 86
t.n.v. Afd. Twente vd Bond van NL Amateur Fotografie


Voor vragen over lidmaatschap
gaan via het “Contact formulier” zie de website, of via de mail,
Webmaster: Fotobond Afdeling Twente


Voor vragen over lidmaatschap en evt andere vragen kun je terecht
via ons mail adres via ons  “Contact” formulier”,  (zie onze website)

Mail webmaster: webmaster@otobondafdelingtwente.nl


Terug naar de startpagina

©2018 – met instemming van alle bestuursleden Fotobond afdeling Twente – zijn deze gegevens vrijgegeven | allen met toestemming  –  Privacyverklaring.