Afdelingsbestuur / 01-01 ’22

Afdelingsbestuur / 01-01 ’22

De Fotobond heeft zestien regionale Afdelingen die de fotoclubs in hun regio samenbrengen. De Afdelingen coördineren en organiseren activiteiten en ondersteunen hun clubs. Onze Afdeling heeft een eigen bestuur dat is samengesteld uit leden van de fotoclubs uit Twente.
 
Onze afdeling heeft een eigen website die gelinkt is met de site van de landelijke Fotobond. Ook heeft de afdeling Twente een eigen Facebook pagina.

De link Fotobond: Afdeling Twente / Afd.nr.: 05


Functie

Naam

Foto

Voorzitter
* vacature

Contacten:
- Landelijke Fotobond,
- Afd. voorzitters 
fotoclubs/ leden.

Ton Constandse

tot 01-06 2022

contact1@xs4all.nl


Secretaris
* vacature

Contacten: 
- Landelijke Fotobond
- Fotoclubs/ leden

Actief:
- Secretariaat
- Nieuwsbief

Penningmeester

Contacten: 
- 1e penningmeester
- Contact met de
Landelijke Fotobond

Lizette Jonkers

penningmeester
@fotobondafdelingtwente.nl

INGB Zakelijk betaalrekening:
NL55 INGB 0007 7539 86
t.n.v. Afd. Twente vd Bond
van NL Amateur Fotografie


Algemeen bestuurslid
PR & Communicatie
* vacature


Contacten: met de
Landelijke Fotobond

Actief:
- Contacten met fotoclubs
- Nieuwsbrief
- Webredactie

Vacant


Algemeen bestuurslid
Webmaster

Actief: 
- Webmaster
- Web redactie
- 2e penningmeester

Hans Rolevink


fotobondafdelingtwente@gmail.com
webmaster@fotobondafdelingtwente.nl


penningmeester

@fotobondafdelingtwente.nl

INGB Zakelijk betaalrekening:
NL55 INGB 0007 7539 86
t.n.v. Afd. Twente vd Bond
van NL Amateur Fotografie


Algemeen bestuurslid
Cursussen & Opleidingen

Actief: 
- Cursussen
- Opleidingen
- Workshops

Algemeen bestuurslid
Wedstrijden

Actief:  
- Wedstrijden:
FotoReginaal / Twente-Online
Afdelingsfotowedstrijd

- Exposities / locaties
- Matrialen / dozen
Afdruk op Fotopapier
passe-partout

Betaling van o.a. kosten Cursussen, Lezingen, Workshops, enz.,
gaan via INGB Zakelijk betaalrekening: NL55 INGB 0007 7539 86
t.n.v. Afd. Twente vd Bond van NL Amateur Fotografie


Voor vragen over lidmaatschap
gaan via het “Contact formulier” zie de website, of via de mail,
P. Stroobach: secretaris van de Afdeling Twente


Voor vragen over lidmaatschap en evt andere vragen kun je terecht
via ons mail adres via ons  “Contact” formulier”,  (zie onze website)

Mail webmaster: webmaster@fotobondafdelingtwente.nl


Terug naar de startpagina

©2018 – met instemming van alle bestuursleden Fotobond afdeling Twente – zijn deze gegevens vrijgegeven | allen met toestemming  –  Privacyverklaring.