Nieuwsbrief #2 2022

Nieuwsbrief #2 2022

Almelo, 1 februari 2022

Beste Fotovrienden,

Zoals aangekondigd vind je in deze nieuwsbrief de eerste concrete data van het jaarprogramma. Het zijn data van bijvoorbeeld wedstrijden, vergaderingen en een lezing over conceptuele fotografie. Andere plannen liggen wat verder weg en zijn daardoor onduidelijk. Mede door de invloed van het 100-jarig bestaan van de Fotobond, de Biënnale in Haaksbergen, 100 jaar HAFV en 75 jaar De Zoeker Enschede is er dit jaar zoveel te kiezen dat we per kwartaal een keuze maken van onderwerpen die we als afdeling voor onze rekening nemen. De clubs gaan voor en verdienen alle aandacht, we hebben als afdeling een ondersteunende rol. Over het bestuur van de afdeling gesproken, ook daar is veel veranderd en zal de komende maanden nog meer veranderen. Maar daarover later meer. Laten we eerst samen kijken naar de plannen die we hebben.

Ton Constandse
Voorzitter Fotobond
Afdeling Twente


Foto @ Henk Berends

LEZING: Henk Berends:
“Fotograferen vanuit een concept”.

Op woensdagavond 2 maart 2022 om 19.30 uur geeft de Bornse fotograaf Henk Berends in het Parochiehuis in Delden een presentatie van zijn “conceptuele fotografie”. Henk is lid van twee fotoclubs in Twente en fotografeert bijna zijn hele leven. In de jaren 80’ heeft hij de kunstacademie doorlopen en is afgestudeerd in o.a. fotografie. Het afgelopen decennium heeft hij zich toegelegd op verhalende fotografie, soms met een boodschap. Het zijn geënsceneerde foto’s met amateur- en professionele modellen. Er is geen sprake van samengestelde surrealistische beelden door Photoshop. De getoonde foto’s zijn hoofdzakelijk een overzicht van recent werk uit 2021.Henk vertelt over zijn ideeën, de voorbereiding, een moodboard, de daadwerkelijke fotoshoot, de bewerking en verdere nazorg. Het belooft een interactieve avond te worden waarbij gevraagd zal worden wat de getoonde beelden voor verhaal of emotie bij de kijker oproepen. Een aantal keren zal Henk zijn basis “concept” uitleggen, maar dit is zeker niet altijd nodig. Createur en beschouwer lopen bij conceptuele fotografie niet altijd parallel; iets wat juist deze vorm van fotografie zo aantrekkelijk maakt. Al met al … een avond vol fantasie!
 
Opgave via e-mail: h.f.berends@kpnmail.nl Er is een beperkt aantal plaatsen (vol = vol)
Kosten zijn €5,00 voor leden van de fotobond en €7,50 voor niet leden, inclusief een kop koffie/thee. Te betalen voor aanvang van deze avond bij de ingang contant of met tikkie.


WEDSTRIJDEN 2022

  • Foto Regionaal

Heb je al eens met een serie van vijf foto’s deelgenomen aan een wedstrijd? Elk jaar organiseren we Foto Regionaal, waarmee we als afdeling de voorronde organiseren voor Foto Nationaal. Behoor je bij de besten dan bestaat de mogelijkheid om op nationaal niveau deel te nemen.
De sluitingsdatum voor Foto Regionaal is 5 maart a.s.
De fotobespreking zal plaatsvinden op 9 april vanaf 14:00 uur in het Parochiehuis in Delden.
Verdere details vind je op deze site.

  • Twente OnLine

Wil je liever alleen deelnemen aan een digitale wedstrijd, dan kan dat met Twente OnLine. Dit jaar hebben we als onderwerp ‘Een kinderlijk stilleven’ gekozen.
De sluitingsdatum voor deze wedstrijd is 29 september.
Het bespreken van je werk is onderdeel van de Afdelingsfotowedstrijd en zal plaatsvinden op zaterdag 22 oktober in het Parochiehuis in Delden.
Verdere details vind je op deze site.

  • Genre Fotowedstrijd

De Fotobond organiseert in het kader van haar 100-jarig bestaan een zgn. Genre Fotowedstrijd voor leden en niet-leden. Als deelnemer aan deze wedstrijd kun je kiezen uit meerdere genres, die t.z.t. bekend worden gemaakt. De beste foto’s uit onze regio doen mee aan jurering op landelijk niveau, maar voor het zover is bespreken we op afdelingsniveau de inzendingen en maken we onze prijswinnaars bekend. Zodra er meer bekend is over deze wedstrijd zullen we die informatie met de clubs en op onze website delen.


EXPOSITIES

De beste foto’s van de afdelingsfotowedstrijd 2021 zijn vanaf 6 februari te zien in de bibliotheek in Almelo. Zoals eerder aangegeven doen we ons best om de foto’s aan een groter publiek te laten zien. Een reizende expositie door Twente lijkt dan een goed initiatief. Delden was na de afdelingswedstrijd het startpunt en Almelo neemt het stokje nu over. Haaksbergen staat als derde locatie op onze agenda, maar de datum waarop we daar starten is nog onderwerp van gesprek. 

We zijn nog op zoek naar andere expositiemogelijkheden. Heb je een goed idee of een voorstel, neem dan contact op met: info@hans-extercatte.nl


VERGADERINGEN EN OVERLEG

  • Voorzittersoverleg

Het voorzittersoverleg van dit voorjaar zal plaatsvinden op 28 maart (dit was 12 apr) om 20:00 uur in het Parochiehuis in Delden. Voorzitters van fotogroepen en -clubs krijgen uiterlijk een week voorafgaan aan de vergadering de agenda via e-mail toegestuurd.

  • Algemene Ledenvergadering

De jaarlijks ALV vindt dit jaar plaats op 26 april om 20:00 uur in het Parochiehuis.
Leden ontvangen een week voorafgaand aan deze vergadering een agenda via e-mail.


BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN

Het zal je niet ontgaan zijn dat we als afdelingsbestuur veel moeite gedaan hebben om, ondanks alle corona-tegenvallers, toch een zo normaal mogelijk programma te presenteren.
Dat blijkt steeds weer een hele toer. Je wilt niet alleen een verbindende schakel zijn tussen de clubs en de fotobond, maar ook werkelijk inspelen op de vragen die leven bij de clubs en individuele leden. Om dat te kunnen doen hebben we bestuursleden nodig die tijd en energie steken in de afdeling, maar dat vooral ook leuk en inspirerend vinden. De afgelopen twee jaar is het niet eenvoudig geweest om bestuursleden te vinden. Na lang zoeken hebben we sinds een paar weken een nieuwe penningmeester en daar zijn we erg blij mee.
 
Tegelijkertijd echter hebben Marianne de Jong (PR en Clubcontacten) en Patrick Stroobach (Secretaris) aangegeven hun functie beschikbaar te stellen. Ik heb om andere redenen dezelfde conclusie getrokken en zal mijn functie als voorzitter dit voorjaar neerleggen. We zullen als bestuur binnenkort overleggen wat de gevolgen daarvan zijn en dit met het DB van de Fotobond, de clubbesturen en de leden delen.
Met het vertrek van bestuursleden wordt niet het einde van de Fotobond Afdeling Twente ingeluid. We gaan op zoek naar passende oplossingen waarbij de continuïteit van Afdeling voorop staat.
Als je wil reageren, dan kan dit via de secretarissen en voorzitters van de clubs.

Hartelijke groet,
Bestuur Fotobond Afdeling Twente.


Terug naar startpagina