Nieuwsbrief #2 2022

Nieuwsbrief #2 2022

Almelo, 1 februari 2022

Beste Fotovrienden,

Zoals aangekondigd vind je in deze nieuwsbrief de eerste concrete data van het jaarprogramma. Het zijn data van bijvoorbeeld wedstrijden, vergaderingen en een lezing over conceptuele fotografie. Andere plannen liggen wat verder weg en zijn daardoor onduidelijk. Mede door de invloed van het 100-jarig bestaan van de Fotobond, de Biënnale in Haaksbergen, 100 jaar HAFV en 75 jaar De Zoeker Enschede is er dit jaar zoveel te kiezen dat we per kwartaal een keuze maken van onderwerpen die we als afdeling voor onze rekening nemen. De clubs gaan voor en verdienen alle aandacht, we hebben als afdeling een ondersteunende rol. Over het bestuur van de afdeling gesproken, ook daar is veel veranderd en zal de komende maanden nog meer veranderen. Maar daarover later meer. Laten we eerst samen kijken naar de plannen die we hebben.

Ton Constandse
Voorzitter Fotobond
Afdeling Twente


Foto @ Henk Berends

LEZING: Henk Berends:
“Fotograferen vanuit een concept”.

Op woensdagavond 2 maart 2022 om 19.30 uur geeft de Bornse fotograaf Henk Berends in het Parochiehuis in Delden een presentatie van zijn “conceptuele fotografie”. Henk is lid van twee fotoclubs in Twente en fotografeert bijna zijn hele leven. In de jaren 80’ heeft hij de kunstacademie doorlopen en is afgestudeerd in o.a. fotografie. Het afgelopen decennium heeft hij zich toegelegd op verhalende fotografie, soms met een boodschap. Het zijn geënsceneerde foto’s met amateur- en professionele modellen. Er is geen sprake van samengestelde surrealistische beelden door Photoshop. De getoonde foto’s zijn hoofdzakelijk een overzicht van recent werk uit 2021.Henk vertelt over zijn ideeën, de voorbereiding, een moodboard, de daadwerkelijke fotoshoot, de bewerking en verdere nazorg. Het belooft een interactieve avond te worden waarbij gevraagd zal worden wat de getoonde beelden voor verhaal of emotie bij de kijker oproepen. Een aantal keren zal Henk zijn basis “concept” uitleggen, maar dit is zeker niet altijd nodig. Createur en beschouwer lopen bij conceptuele fotografie niet altijd parallel; iets wat juist deze vorm van fotografie zo aantrekkelijk maakt. Al met al … een avond vol fantasie!
 
Opgave via e-mail: h.f.berends@kpnmail.nl Er is een beperkt aantal plaatsen (vol = vol)
Kosten zijn €5,00 voor leden van de fotobond en €7,50 voor niet leden, inclusief een kop koffie/thee. Te betalen voor aanvang van deze avond bij de ingang contant of met tikkie.


WEDSTRIJDEN 2022

 • Foto Regionaal

Heb je al eens met een serie van vijf foto’s deelgenomen aan een wedstrijd? Elk jaar organiseren we Foto Regionaal, waarmee we als afdeling de voorronde organiseren voor Foto Nationaal. Behoor je bij de besten dan bestaat de mogelijkheid om op nationaal niveau deel te nemen.
De sluitingsdatum voor Foto Regionaal is 5 maart a.s.
De fotobespreking zal plaatsvinden op 9 april vanaf 14:00 uur in het Parochiehuis in Delden.
Verdere details vind je op deze site.

 • Twente OnLine

Wil je liever alleen deelnemen aan een digitale wedstrijd, dan kan dat met Twente OnLine. Dit jaar hebben we als onderwerp ‘Een kinderlijk stilleven’ gekozen.
De sluitingsdatum voor deze wedstrijd is 29 september.
Het bespreken van je werk is onderdeel van de Afdelingsfotowedstrijd en zal plaatsvinden op zaterdag 22 oktober in het Parochiehuis in Delden.
Verdere details vind je op deze site.

 • Genre Fotowedstrijd

De Fotobond organiseert in het kader van haar 100-jarig bestaan een zgn. Genre Fotowedstrijd voor leden en niet-leden. Als deelnemer aan deze wedstrijd kun je kiezen uit meerdere genres, die t.z.t. bekend worden gemaakt. De beste foto’s uit onze regio doen mee aan jurering op landelijk niveau, maar voor het zover is bespreken we op afdelingsniveau de inzendingen en maken we onze prijswinnaars bekend. Zodra er meer bekend is over deze wedstrijd zullen we die informatie met de clubs en op onze website delen.


EXPOSITIES

De beste foto’s van de afdelingsfotowedstrijd 2021 zijn vanaf 6 februari te zien in de bibliotheek in Almelo. Zoals eerder aangegeven doen we ons best om de foto’s aan een groter publiek te laten zien. Een reizende expositie door Twente lijkt dan een goed initiatief. Delden was na de afdelingswedstrijd het startpunt en Almelo neemt het stokje nu over. Haaksbergen staat als derde locatie op onze agenda, maar de datum waarop we daar starten is nog onderwerp van gesprek. 

We zijn nog op zoek naar andere expositiemogelijkheden. Heb je een goed idee of een voorstel, neem dan contact op met: info@hans-extercatte.nl


VERGADERINGEN EN OVERLEG

 • Voorzittersoverleg

Het voorzittersoverleg van dit voorjaar zal plaatsvinden op 28 maart (dit was 12 apr) om 20:00 uur in het Parochiehuis in Delden. Voorzitters van fotogroepen en -clubs krijgen uiterlijk een week voorafgaan aan de vergadering de agenda via e-mail toegestuurd.

 • Algemene Ledenvergadering

De jaarlijks ALV vindt dit jaar plaats op 26 april om 20:00 uur in het Parochiehuis.
Leden ontvangen een week voorafgaand aan deze vergadering een agenda via e-mail.


BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN

Het zal je niet ontgaan zijn dat we als afdelingsbestuur veel moeite gedaan hebben om, ondanks alle corona-tegenvallers, toch een zo normaal mogelijk programma te presenteren.
Dat blijkt steeds weer een hele toer. Je wilt niet alleen een verbindende schakel zijn tussen de clubs en de fotobond, maar ook werkelijk inspelen op de vragen die leven bij de clubs en individuele leden. Om dat te kunnen doen hebben we bestuursleden nodig die tijd en energie steken in de afdeling, maar dat vooral ook leuk en inspirerend vinden. De afgelopen twee jaar is het niet eenvoudig geweest om bestuursleden te vinden. Na lang zoeken hebben we sinds een paar weken een nieuwe penningmeester en daar zijn we erg blij mee.
 
Tegelijkertijd echter hebben Marianne de Jong (PR en Clubcontacten) en Patrick Stroobach (Secretaris) aangegeven hun functie beschikbaar te stellen. Ik heb om andere redenen dezelfde conclusie getrokken en zal mijn functie als voorzitter dit voorjaar neerleggen. We zullen als bestuur binnenkort overleggen wat de gevolgen daarvan zijn en dit met het DB van de Fotobond, de clubbesturen en de leden delen.
Met het vertrek van bestuursleden wordt niet het einde van de Fotobond Afdeling Twente ingeluid. We gaan op zoek naar passende oplossingen waarbij de continuïteit van Afdeling voorop staat.
Als je wil reageren, dan kan dit via de secretarissen en voorzitters van de clubs.

Hartelijke groet,
Bestuur Fotobond Afdeling Twente.


Terug naar startpagina

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings