Nieuwsbrief 2020

Nieuwsbrief 2020

Nieuwsbrief 2020

December

Almelo, 6 december 2020

Beste Fotovrienden,

Dit is dan de eerste echte nieuwsbrief. Je hebt al een paar tussentijdse berichtjes van ons ontvangen, maar vijf keer per jaar sturen we er een waarin we je willen meenemen naar de grotere verhalen van onze afdeling. Die verhalen zijn er. Ze ontstaan door de foto’s die we maken, bij de cursussen die we organiseren en tijdens de exposities die we openen. De nieuwsbrief bestaat steeds uit korte inleidingen, foto’s en filmpjes. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp, ga dan naar onze website: www.fotobondafdelingtwente.nl. We zijn bezig om de website aan te passen. Het kan een paar dagen duren voor alle informatie op de site staat. Voor nu wens ik je namens het bestuur van de Fotobond Afdeling Twente een gezonde en gezellige decembermaand.

Ton Constandse
Voorzitter Fotobond Afdeling Twente

Redactionele inleiding dec.pdf


We willen graag je mening….

De december enquête is een nieuw initiatief. In de laatste maand van elk kalenderjaar ontvang je vanaf nu per e-mail een 10 minuten vragenlijst. Met die vragenlijst onderzoeken we hoe het is gesteld met onze afdeling. We willen niet alleen weten wat je ervan vindt, maar ook wat je wensen zijn voor het komende jaar. In dit filmpje kijken we terug op het afgelopen jaar leggen we uit hoe de enquête werkt: Wil je meer weten surf dan even naar de website van de afdeling www.fotobondafdelingtwente.nl

Ben je tevreden.pdf‘Delfstblauw Meisje’ wint Brons.

Eigenlijk klopt die tekst niet. Sylvia Bökkerink heeft Brons gewonnen in de 3e editie van Fotobond wedstrijd: ‘Foto Online’ met ‘Delftsblauw Meisje’. 
Sylvia is individueel lid en maakt deel uit van de Creatieve Gespreksgroep van onze Afdeling. Verder geeft ze les in Photoshop en de cursus Series maken. Wij feliciteren haar van harte met het bereikte resultaat.

Foto: @ Sylvia Bökkerink – Delfstblauw Meisje


Nieuws van de Taakgroep: Opleiden & Trainen.

We hopen dat we in het eerste kwartaal weer samen aandacht kunnen besteden aan het ontwikkelen van onze kennis en kunde van de fotografie. Karin Evers zit voor de Taakgroep Opleiden & Trainen in het afdelingsbestuur en staat samen met haar collega’s in de startblokken om de planning te maken voor: de ‘Cursus Jureren’, de workshop ‘Documentairefotografie’ en workshop ‘IphoneArt’. Daarnaast komt ze met een nieuw onderwerp waarvoor we de hulp vragen van de beste fotografen van onze afdeling…

Nieuwsbrief dec. Opleidingen.pdf


De Taakgroep: Wedstrijden en Expositie presenteert!

Edith Howard en Herman Nijhuis hebben de laatste weken niet stil gezeten. Naast het organiseren van de Afdelingsfotowedstrijd https://youtu.be/eO4erag6qac zijn ze ook de drijvende krachten achter de Foto-expositie van de FG Boekelo (Edith) en de Afdelings-foto-expositie in Haaksbergen (Herman). Informatie vind je natuurlijk op de website. 
Op de site en in deze brief vind je ook een gefilmd verslag van de opening van de foto-expositie in Haaksbergen.

Nieuwsbrief dec. Wedstrijden.pdfWedstrijden.

De reglementen voor Twente Regionaal zijn klaar en staan op de Website.
De sluitingsdatum is 15 februari 2021

Reglement FotoRegionaal-2021.pdf


SpotLight richt de aandacht op: Alied Kreijkes.

SpotLight is een rubriek die bijna net zo nieuw is als deze nieuwsbrief. Met SpotLight vragen we je aandacht voor leuke, interessante en boeiende onderwerpen uit de afdeling. We gaan met de camera naar de studio van Jan Hooftman en interviewen dan een van onze leden. In dit geval hebben we Alied Kreijkes uitgenodigd. Alied is lid van Profoto, studeert aan de Fotovakschool en werkt voor Metropool als concertfotograaf. 


Aandacht voor de Taakgroep: Clubcontacten en -Interactie.

Jan Hooftman is de man van onze PR, Website, Clubcontacten en – interactie. Hij kan dat natuurlijk niet in z’n eentje dus vraagt hij om ondersteuning. Vind je het leuk om te schrijven, te filmen of op een andere manier het werk van Jan wat lichter te maken, dan ben je van harte welkom. Stuur een mailtje naar onze secretaris, dan zorgt hij voor het contact: nijhuis.h@home.nl
De bijdrage van Jan gaat deze maand over het gebruik van conference tools tijdens foto-bespreek-avonden en hij wijst je op verschillende interessante linkjes die het leven van fotografen niet alleen makkelijker maar ook een stuk leuker maken. Binnenkort meer informatie op onze website.

Nieuwsbrief dec. Clubcontact en -interactie.pdf


Op zoek naar een Penningmeester

Elke vereniging en elke club heeft in wat voor vorm ook een bestuur nodig. We merken dat het lastig is om die bestuursfuncties te vullen. Als afdelingsbestuur zijn we op zoek naar een penningmeester. Een penningmeester heeft een spilfunctie in het bestuur. Het is een voorwaarde om als afdeling te kunnen bestaan. Zonder penningmeester geen afdelingsbestuur en dus geen afdeling. We doen een dringend beroep op onze leden om mee te zoeken naar een geschikte kandidaat. Misschien heb je zelf die functie ooit vervuld of heb je op een andere manier ervaring met het voeren van een financiële administratie.

Vacature Penningmeester.pdf


Afsluitend.

We hopen dat je onze Nieuwsbrief waardeert en het leuk vindt om zo op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van onze afdeling. Het is een initiatief waarmee we de afstand naar onze leden willen verkleinen en het contact tussen de clubs en afdelingen willen versterken. Door informatie te delen die ons allemaal aangaat versterken we de onderlinge band. Wil je reageren of heb je een verhaal dat we niet mogen missen, stuur een e-mail naar onze secretaris: nijhuis.h@home.nl

Hartelijke groet,
Bestuur fotobond afdeling twente


Terug naar de startpagina

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings