Nieuwsbrief 2021 #4

Nieuwsbrief 2021 #4

Almelo, 20 september 2021

Beste Fotovrienden,

Het heeft even geduurd, maar het heeft er alle schijn van dat we dit najaar weer ‘normaal’ onze foto- en clubactiviteiten kunnen hervatten. Zoals je in het verslag van een uitstapje kunt lezen (zie het linkje verderop), hebben de verschillende clubs en fotogroepen hun bijeenkomsten en uitjes weer opgepakt.
Het bestuur van onze Afdeling Twente is na de zomervakantie gestart met een informele vergadering. Ook wij hadden elkaar de voorgaande maanden alleen via Zoom-bijeenkomsten gesproken en het was prettig om elkaar bij de start van het nieuwe seizoen fysiek te zien.
De onderwerpen die je in deze nieuwsbrief leest, gaan vooral over het najaarsprogramma, een uitbreiding van het bestuur en een voorbeeld van een uitje. Heb je vragen of wil je reageren. Stuur een email naar onze secretaris: secretaris@fotobondafdelingtwente.nl


Ton Constandse
Voorzitter Fotobond
Afdeling Twente
Opleidingen en Training (Karin Evers)

Cursus Jureren door: Peter van Tuijl
Dit najaar pakken we de draad weer op, die we bij het begin van de Coronacrisis hebben laten liggen. Dat betekent o.m. dat de leden die begonnen zijn aan de training Jureren van Peter van Tuijl dit najaar weer bij hem terecht kunnen in de Huiskamer van Dienstencentrum De Berke in Boekelo (Jan van Elburgstraat 111)
Data: 6 okt, 3 nov, 1 dec en 5 jan (19:30-22:00) 
Alle deelnemers zijn geïnformeerd.
 
Cursus Documentaire Fotografie door: Ton Constandse
Twee avonden waarin we fotografie vanuit een andere invalshoek zullen belichten, de documentaire fotografie. We zullen niet alleen de achtergronden en de voorbeelden van de documentaire fotografie behandelen, maar je ook uitdagen om een eigen gekozen onderwerp in te brengen en we bespreken samen de resultaten. 
Data: 16 nov en 21 dec
Locatie: volgt
Heb je interesse, meld je dan aan door een email te sturen naar: contact1@xs4all.nl
Als lid van de Fotobond betaal je geen inschrijfkosten.
 
Cursus Iphone Art door: Nico Brons
Steeds meer mensen gebruiken de camera van de smartphone als hoofdcamera bij het fotograferen. Het is dus niet raar dat er steeds meer aandacht is voor de mogelijkheden van de smartphone. Nico Brons is de ‘Professor van de Iphone Art’. Hij studeerde op de fotovakschool af op het gebruik de smartphone als camera. 
Datum: 21 oktober
Locatie: Parochiehuis Aanvang 20:00 uur
Kosten: €10,00 voor Fotobondleden, €15,00 voor niet leden.
Reservering: Stuur een email naar secretaris@fotobondafdelingtwente.nl
Je ontvangt dan informatie over de wijze van betalen en een bevestiging van je reservering.
 
Bezoeken aan clubs (Marianne de Jong)

We hebben er in eerdere nieuwsbrieven al eens wat over geschreven: Hoe kunnen we als afdelingsbestuur aangesloten blijven bij de wensen en de beleving van onze clubs en fotogroepen?
Nu we weer fysiek contact kunnen onderhouden, staat niks ons in de weg om als afdelingsbestuur dit najaar de clubs en groepen van onze afdeling te bezoeken. Op dit moment zijn we een inventarisatie aan het maken van de clubavonden en de mogelijkheid die we als bestuur hebben om die avonden te bezoeken. We willen daarbij vooral op de achtergrond aanwezig zijn. Het is fijn om kennis te maken, maar de clubavonden zijn vooral voor leden en foto’s zijn daarbij belangrijker dan bestuursleden, die op bezoek komen. We laten ons graag uitnodigen.
Wedstrijden en Exposities (Hans Extercatte)

De Afdelingsfotowedstrijd en Twente Online
Vorig jaar hebben we de jurering van de Afdelingsfotowedstrijd zonder de aanwezigheid van onze leden moeten organiseren. Dit jaar hopen we weer een volle zaal enthousiaste leden te begroeten, tenslotte is de Afdelingsfotowedstrijd het jaarlijks terugkerende hoogtepunt van onze afdeling.
Inleveren fotowerk: voor 27 oktober (zie het wedstrijdreglement op de website: https://www.fotobondafdelingtwente.nl/reglement-afdelingswedstrijd-2021/

Uitslag en openbare bespreking van beide wedstrijden op: 13 november
Locatie: Pastoriehuis Delden
Aanvang: 14:00 uur
 
Exposities

Net als andere jaren zullen ook dit jaar de beste werken tentoongesteld worden. Dit jaar hebben we gekozen voor een reizende expositie. We zijn nog bezig om een lijst met data en locaties samen te stellen. Vast staat dat de eerste expositie aansluitend in het Parochiehuis zal plaatsvinden, daarna zullen Borne, Haaksbergen en Almelo volgen. (Informatie volgt)
Idee voor een uitstapje

Een aantal leden van de Fotogroep Schelfhorst heeft op 29 augustus jl. deelgenomen aan een wadlooptocht vanuit Pieterburen. Over het algemeen hebben wadlooptochten iets avontuurlijks en is het ook genieten om onder een blauwe hemel over de drooggevallen zeebodem te wandelen. Deze tocht leerde ons dat een winderige en regenachtige dag op het wad ook z’n bekoring heeft. 
Wil je meer weten, lees dan het verslag van een ochtend modderen achter de dijk van Pieterburen op onze website. https://www.fotobondafdelingtwente.nl/wadlopen-met-fotogroep-schelfhorst/
Welkom aan onze nieuwe bestuursledenHans Extercatte, Marianne de Jong en Marianne Assink heten we van harte welkom in het Afdelingsbestuur. We zijn blij met de uitbreiding, omdat we nu voor het eerst in staat zijn om aandacht te geven aan alle drie de pijlers van de afdeling. 
 
Ik noem ze voor alle duidelijkheid nog een keer:
Opleiding en Training:               Karin Evers                   (individueel lid)
Wedstrijden en Exposities:        Hans Extercatte           (De Hof, Delden)
Clubcontacten en Interactie:    Marianne de Jong        (De Hof, Delden)
Website beheer:                         Hans Rolevink               (FC De Zoeker, Enschede)
Penningmeester:                        Marianne Assink           (Fotoclub, Borne)
Secretaris:                                   Patrick Stroobach        (Fotogroep Schelfhorst, Almelo)
Voorzitter:                                   Ton Constandse           (Fotogroep Schelfhorst, Almelo)

De nieuwe bestuursleden draaien het komende half jaar mee op proef en kunnen zo zelf ervaren of ze zich thuis voelen in het bestuur en ze de werkzaamheden ambiëren. Pas na die periode en een stemming tijdens de ALV, vindt er een formele benoeming plaats in de functie.
Honderd jarig bestaan Fotobond

Misschien is het je al opgevallen; het logo boven onze nieuwsbrief is afwijkend dan wat je van ons gewend bent. Onze landelijke Fotobond bestaat volgend jaar 100 jaar. Het is mijlpaal die de Bond samen met heel foto-minnend Nederland wil vieren. In de voorbereiding zijn er op landelijk niveau verschillende initiatieven gestart, waarover we in de volgende nieuwsbrief meer zullen vertellen. 
Naast de Fotobiënnale in Haaksbergen, die voor volgend jaar ook weer veel bezoekers zal trekken, is er nog een hoogtepunt dat gevormd wordt door het 100-jarig bestaan van de Hengelose Amateur Fotografie Vereniging (HAFV). Als we de geschiedenis van de Fotobond teruglezen komen we uit bij de HAFV waarvan de toenmalige leden tot de grondleggers van de huidige Fotobond horen. 
Een dubbel feestje dus en alle reden om eens wat meer in te zoomen op die oude, maar nog springlevende Hengelose fotoclub.
Afrondend

Met onze nieuwsbrief willen we je informeren over activiteiten die we op Afdelingsniveau organiseren en je op de hoogte houden van zaken die er binnen de Afdeling Twente spelen. Als er onderwerpen zijn die zich daarvoor lenen, neem dan contact op met Marianne de Jong (interactie@fotobondafdelingtwente.nl) die zich binnen het bestuur zal richten op PR en dus ook op de inhoud van de nieuwsbrief.
 
Tot zover de onderwerpen die we je wilden delen. We zien elkaar vast ergens de komende maanden. Tot die tijd wensen we je veel leuke en interessante fotomomenten.

 
Hartelijke groet,
Bestuur Fotobond Afdeling Twente.

Terug naar de startpagina

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings