Overzicht van de Fotoclubs Afdeling Twente

Overzicht van de Fotoclubs Afdeling Twente

De Fotobond afdeling Twente kan lokale fotoclubs steunen. Zo bezit de afdeling een hoeveelheid lijsten en  tentoonstellingsborden, die door de aangesloten clubs geleend kunnen worden voor exposities. De afdeling Twente organiseert wedstrijden op regionaal niveau, zoals de “Afdelingswedstrijd”, de lokale tegenhanger van de Bonds Fotowedstrijd of Foto Regionaal, de tegenhanger van Foto Nationaal.

Na landelijke wedstrijden worden jury leden uitgenodigd om tijdens een avondvullende bespreking toelichting te geven op de beoordeling van door leden van Twentse clubs ingezonden werk.

Voor nadere informatie kunt u bij één van de bestuursleden van Fotobond Afdeling Twente.


De aangesloten clubs zijn :
0502   FC Profoto, Holten
0504   FG Eninver ’73, Almelo
0505   FC De Zoeker, Enschede
0506   Hengelose AFV, Hengelo
0510   FC Borne, Borne
0516   FC Holec, Hengelo
0519   FG Haaksbergen, Haaksbergen
0525   FC Wierden, Wierden
0527   FG Schelfhorst, Almelo
0530   FC Tiedverdrief, Enter
0533   FC Berkelland, Neede
0534   FG Boekelo
0535   FC De Hof, Delden
0536   FG Windmolenbroek, Almelo
0537   FC Twente, Enschede


Overzicht van de fotoclubs afdeling Twente :

 • 0502  Profoto Holten
  Profoto is opgericht in 1973 als een Holtens initiatief om het uitoefenen van de amateurfotografie te bevorderen.  Doorgaans twee keer per maand is er een clubavond in Kulturhus Holten.


 • 0504  Fotogroep Eninver ’73, Almelo
  Fotogroep ’73 is als fotoclub opgericht in 1973 in Almelo en bestaat uit een tiental leden. Centraal staat het bij elkaar komen om elkaars foto’s te bespreken en de fotoclub-activiteiten.


 • 0505  Fotoclub De Zoeker, Enschede
  Wij zijn opgericht in 1947 en is uitgegroeid tot een van de oudste fotoverenigingen in de regio Twente. De leden zijn liefhebbers van de fotografie in al zijn vormen en mogelijkheden. De Zoeker telt ongeveer 20 leden. Elke tweede woensdag van de maand komen we bijeen in Fotogalerie Objektief aan de Walstraat in Enschede. Dan bespreken we elkaars laatste werk waarin we ingaan op de technische achtergrond van de foto’s, alsmede estetische aspecten.


 • 0506 HAFV, Hengelo
  De Hengelose Amateur Fotografen Vereniging bestaat inmiddels al ruim 90 jaar en telt nu 30 leden. Regelmatig zijn er clubavonden of competities en dragen wij bij aan exposities.


 • 0510 Fotoclub Borne
  De Fotoclub Borne is in januari 1983 opgericht door enkele enthousiaste vrijetijdsfotografen. Het streven is om in een ontspannen en informele sfeer te komen tot betere fotografie van alle leden.


 • 0516   FC Holec, Hengelo

 • 0519  Fotogroep Haaksbergen
  De Fotogroep Haaksbergen is een actieve club van enthousiaste hobbyfotografen. Door samen bezig te zijn wil men van elkaar leren en de hobby op een hoger niveau brengen.


 • 0525  Fotoclub Wierden
  Fotoclub Wierden: Samen proberen de leden steeds betere foto’s te maken. Techniek, creativiteit en de ‘fotografische blik’ versterkt men door samenwerking: samen foto’s maken, elkaars foto’s bekijken en bespreken, uitwisseling van ‘trucjes’.


 • 0527  Fotogroep Schelfhorst, Almelo
  De fotogroep is opgericht midden zeventiger jaren nadat er een fotocursus werd georganiseerd in het wijkcentrum de Schelfhorst te Almelo. Enkele enthousiaste cursisten wilden verder. In die periode groeide de groep uit tot ongeveer 30 personen.


 • 0530  Fotoclub Tiedverdrief, Enter
  De fotoclub bestaat uit enthousiaste deelnemers die iets meer willen met fotografie dan alleen maar vakantiekiekjes. Het is niet noodzakelijk om alles al te kunnen, de deelnemers helpen elkaar. Er zijn portret avonden en thema-avonden.


 • 0533  Fotoclub Berkelland, Neede
  Fotoclub Berkelland werd opgericht in April 2009. Het ledental schommelt rond de dertig. De club kent reguliere bijeenkomsten en doe-avonden. Tijdens de reguliere bijeenkomsten wordt de techniek van het fotograferen en de foto’s van de leden besproken.


 • 0534  Fotogroep Boekelo
  De club staat open voor fotografen uit Boekelo e.o. en bestaat uit maximaal  20 leden. De vereniging heeft een variatie aan leden, zowel ervaren als beginnende vrijetijdsfotografen, jonge en minder jonge mensen, ieder met verschillende fotografie-voorkeuren of specialiteiten zoals kleur, zwart/wit, portret, landschap, urbex, mensen, abstract, natuur, enz.


 • 0535  Fotoclub De Hof, Delden
  Opgericht in 2012. Onze club heeft een gevarieerd ledenbestand waarvan de leeftijd varieert van twintigers tot vijftig/zestig plus. Samen delen we de passie voor fotografie en juist de gevarieerde samenstelling van onze club maakt dat we het elke keer weer opnieuw als een uitdaging zien om het beste uit onszelf te halen en ons werk te verbeteren. Sinds januari van dit jaar zijn we lid geworden van de Fotobond.


 • 0536   Fotogroep Windmolenbroek, Almelo
  Sinds maart 2018 heeft Fotogroep Windmolenbroek uit Almelo zich weer aangemeld als lid van de Fotobond. De fotogroep telt nu 20 clubleden. De Fotogroep Windmolenbroek stelt zich ten doel het bevorderen van de fotografie in de ruimste zin van het woord en streeft dit onder meer na door het houden van werkavonden, lezingen, exposities, uitwisselingen, excursies, instructieavonden en cursussen. Wij willen een fotovereniging zijn waarvan de leden elkaar met raad en daad terzijde staan en waarbij het plezier in fotograferen voorop staat.


 • 0537   Fotoclub Twente, Enschede
  Per 01-01-2019 is “Fotoclub Twente” (particuliere fotoclub) officieel lid geworden van de Landelijke Fotobond, door deze erkenning kunnen nu een aantal individuele leden wel deelname aan lezingen, workshops en wedstrijden die o.a. georganiseerd zijn door de Fotobond afdeling Twente.


X