Reglement Twente Online 2018

Reglement Twente Online 2018

 

  1. ALGEMEEN

Twente Online is een digitale wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente.


  1. DEELNAME

Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afdeling Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente.


  1. SAMENSTELLING INZENDING

Elke fotograaf mag 2 foto’s insturen. Het thema is  “OUD”. Er wordt recent werk verwacht.

Kwaliteitseisen

  • Kleurruimte sRGB
  • JPEG, maximale kwaliteit
  • Formaat: langste zijde 2000 pixels | maximaal 4 MB

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering kunnen geweigerd worden.


  1. INZENDEN FOTO’S

De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: naam fotograaf + bondslidmaatschapsnummer + nr. 1 of 2.

In een email dienen de volgende gegevens vermeld te worden: emailadres, naam fotoclub en het Bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf.

De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum, aanwezig te zijn op het inzendadres.

Sluitingsdatum voor inzending is 15 mei 2019en inzendadres is: fotoregionaal@gmail.com

De ingezonden foto’s mogen slechts eenmaligworden ingezonden naar een wedstrijd van de afdeling Twentevan de Fotobond t.w. FotoRegionaal | Twente Online | Afdelingswedstrijd

 

  1. JURY

Door het afdelingsbestuur wordt een deskundige jury uitgenodigd.

  1. PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling  Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.

De Fotobond afdeling. Twente zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.

Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.


7.    SLOTBEPALING          

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.


Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen
en is van kracht vanaf 2018.