REGLEMENT TWENTE ONLINE 2019

REGLEMENT TWENTE ONLINE 2019

Klik hier voor de Twente-Online-2019.pdf

VERSIE 1.2.

1. ALGEMEEN

Twente Online is een digitale wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente. 

2.   DEELNAME   

Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor fotografen,
lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afdeling Twente
en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied
van de afdeling Twente.

3.   SAMENSTELLING INZENDING                 

Elke fotograaf mag 2 foto’s insturen.
Het thema is  “ARMOEDE”.
Er wordt recent werk verwacht. 

Kwaliteitseisen

  • Kleurruimte sRGB
  • JPEG, maximale kwaliteit
  • Formaat: langste zijde 2000 pixels | maximaal 4 MB

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering kunnen geweigerd worden. 

4.   INZENDEN FOTO’S 

De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: naam fotograaf + bondslidmaatschapsnummer + nr. 1 of 2. 

In een email dienen de volgende gegevens vermeld te worden: emailadres, naam fotoclub en het Bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf.

De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum, aanwezig te zijn op het inzendadres.

Sluitingsdatum voor inzending : 15 mei 2019
KLIK HIER : twenteonline@gmail.com

De ingezonden foto’s mogen slechts eenmalig worden ingezonden
naar een wedstrijd van de afdeling Twente van de Fotobond
t.w. FotoRegionaal | TwenteOnline | Afdelingswedstrijd

5.    JURY

Door het afdelingsbestuur wordt een deskundige jury uitgenodigd. 

6.   PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling  Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. 
De Fotobond afdeling. Twente zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden. 
Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.

7. SLOTBEPALING          

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 2019.


Terug naar de startpagina

X