REGLEMENT TWENTE ONLINE 2020

REGLEMENT TWENTE ONLINE 2020

Klik hier voor de Twente-Online-20.pdf


1. ALGEMEEN

Twente Online is een digitale wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente. 


2.   DEELNAME   

Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor fotografen,
lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afdeling Twente
en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied
van de afdeling Twente.


3.   SAMENSTELLING INZENDING                 

Elke fotograaf mag 2 foto’s insturen.
Het thema is “HUMOR”
Er wordt recent werk verwacht. 

Kwaliteitseisen

  • Kleurruimte sRGB
  • JPEG, maximale kwaliteit
  • Formaat: langste zijde 2000 pixels | maximaal 4 MB

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering kunnen geweigerd worden. 


4.   INZENDEN FOTO’S 

De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: naam fotograaf + bondslidmaatschapsnummer + nr. 1 of 2. 

In een email dienen de volgende gegevens vermeld te worden: emailadres, naam fotoclub en het Bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf.

De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum, aanwezig te zijn op het inzendadres.

Sluitingsdatum voor inzending is: 1 augustus 2020
Het inzendadres is: twenteonline@gmail.com

De ingezonden foto’s mogen slechts eenmalig worden ingezonden
naar een wedstrijd van de afdeling Twente van de Fotobond
t.w. FotoRegionaal | TwenteOnline | Afdelingswedstrijd


5.    JURY

Door het afdelingsbestuur wordt een deskundige jury uitgenodigd. 


6.   PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. Door inzending geeft het lid toestemming aan de Fotobond afdeling Twente om de foto(s) op de website www.fotobondafdelingtwente.nl en in andere Fotobond afdeling Twente publicaties te plaatsen. Fotobond afdeling Twente zal deze foto(s) niet aan derden overdragen.


7. SLOTBEPALING          

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.


Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 2020.


Terug naar de startpagina