REGLEMENT TWENTE-ONLINE 2022

REGLEMENT TWENTE-ONLINE 2022

1.    ALGEMEEN

Twente Online is een digitale wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente. 


2.   DEELNAME

Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afdeling Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente. 


3.   SAMENSTELLING INZENDING

Elke fotograaf mag 2 foto’s insturen.
Het thema: ‘EEN KINDERLIJK STILLEVEN‘.
Er wordt recent werk verwacht

Kwaliteitseisen 

  • Kleurruimte sRGB
  • JPEG, maximale kwaliteit
  • Formaat: langste zijde 2000 pixels | maximaal 3 MB

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering kunnen geweigerd worden. 


4.   INZENDEN FOTO’S

De naam van de digitale bestanden moet opgebouwd zijn uit: naam fotograaf + presentatie volgorde.  In een email dienen de volgende gegevens vermeld te worden: emailadres, naam fotoclub, en het bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf.  

De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum
aanwezig te zijn op het inzendadres.
Sluitingsdatum voor inzending: zaterdag 3 september 2022 
Het inzendadres:  twenteonline@hans-extercatte.nl

De ingezonden foto’s mogen slechts eenmalig worden ingezonden naar een wedstrijd van de afdeling Twente van de Fotobond t.w. FotoRegionaal | Twente Online | Afdelingswedstrijd


5.  JURY

Door het afdelingsbestuur wordt een deskundige jury uitgenodigd. 


6.  PUBLICATIERECHT / AUTEURSRECHTEN

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.   

De Fotobond afdeling Twente zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden.  

Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement. 

______________________________-__________________-


7. BESPREKING

De bespreking  en presentatie van de ingezonden foto’s is zaterdag 22 oktober v.a. 14.00 uur in het STADsCENTRUM het PAROCHIEHUIS te Delden.


8. SLOTBEPALING

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.


Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 2022.


 Terug naar startpagina

Voor inhoudelijke informatie kunt u zich richten tot de Fotobond Afdeling Twente, voorzitter / secretaris
Klik op het contactformulier