REGLEMENT TWENTE ONLINE 2020

REGLEMENT TWENTE ONLINE 2020

 1. ALGEMEEN
  Twente Online is een digitale wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente.
 2. DEELNAME
  Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afdeling Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente.
 3. SAMENSTELLING INZENDING
  Elke fotograaf mag 2 foto’s insturen.
  Het thema is “HUMOR” Er wordt recent werk verwacht.

  Kwaliteitseisen
   Kleurruimte sRGB
   JPEG, maximale kwaliteit
   Formaat: langste zijde 2000 pixels | maximaal 4 MB
  Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering kunnen geweigerd worden.
 4. INZENDEN FOTO’S
  De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit:
  naam fotograaf + bondslidmaatschapsnummer nr. 1 of 2.
  In een email dienen de volgende gegevens vermeld te worden: emailadres, naam fotoclub en het Bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf.
  De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum, aanwezig te zijn op het inzendadres.

  Sluitingsdatum voor inzending: 1 juli 2020
  Inzendadres is: twenteonline@gmail.com


  De ingezonden foto’s mogen slechts eenmalig worden ingezonden naar een wedstrijd van de afdeling
  Twente van de Fotobond t.w. FotoRegionaal | Twente Online | Afdelingswedstrijd
 5. JURY
  Door het afdelingsbestuur wordt een deskundige jury uitgenodigd.
 6. PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN
  De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de
  Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.
  De Fotobond afdeling. Twente zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.
  Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.
  Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.
 7. SLOTBEPALING
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 1 januari 2020.