test pag.1

test pag.1

Gevraagd bestuursleden: Penningmeester, Clubcontacten & Interactie 


Jolande Muhlenbaum:

De serene mystieke sfeer van het landschap. Deze foto van is van Jolande Muhlenbaum zij is lid van fotoclub Twente. Op een ochtend terwijl het Haaksbergerveen in een dichte mist lag heeft Jolande deze foto gemaakt. De eenzame wandelaar die aan kwam lopen maakt het plaatje wel af.


De oude stad

De oorspronkelijke foto van dit stadsgezicht is gemaakt in 2016 op een zondagmiddag, vandaar zo weinig mensen.  De bewerking van deze foto is van 2021. Het schilderachtige effect is bewust toegepast om het oude van de stad te benadrukken. Als je goed kijkt is het net of de kerktoren scheef staat. En dat doet hij ook. Alleen de rest van de foto staat keurig recht en dus is de scheve toren mogelijk te wijten aan de duim van de metselaar of die van de timmerman. Dit is een oude stad en er staat ongetwijfeld, misschien inmiddels, méér niet echt recht.

Klik hier om de foto te vergroten.

Deze foto ‘De oude stad’ is van Helga Blanke, zij is lid van fotogroep Eninver ’73 uit Almelo. Helga combineert graag diverse foto’s tot het maken van een nieuw beeld.

De Fotobond Afdeling Twente maakt deel uit van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, kortweg aangeduid als de Fotobond. Internationaal gezien is de Fotobond lid van de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

De doelstelling  van de landelijke Fotobond en de regionale afdelingen  is het stimuleren van de vrijetijdsfotografie. Hiervoor zijn er talrijke activiteiten en diensten die  beginnende maar ook  gevorderde fotografen stimuleren en helpen. De basis van de Fotobond wordt gevormd door de  ruim 7000 actieve fotografen, die lid van een fotoclub of individueel lid zijn. De honderden aangesloten fotoclubs zijn zelfstandige  verenigingen die hun eigen activiteiten organiseren.

De activiteiten van de 15 fotoclubs in Twente en Neede in  de Achterhoek worden door Afdeling Twente ondersteund met adviezen en soms subsidies.

De afdeling organiseert jaarlijks drie fotowedstrijden :

  • FotoRegionaal (zie het reglement)
  • Twente on-Line (zie het reglement)
  • Afdelingswedstrijd, met daaraan verbonden de clubwedstrijd (zie het reglement)

Dit zijn de tegenhangers van de landelijke wedstrijden Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal en Foto Online.

Bovendien worden er cursussen, workshops, mentoraten, lezingen, fotobesprekingen en exposities georganiseerd en wordt de samenwerking tussen de verschillende clubs gestimuleerd.

Een andere taak van de Afdeling is het faciliteren van gespreksgroepen voor leden die zich op één aspect van de fotografie concentreren; er zijn nu twee gespreksgroepen (creatieve fotografie en portret en model fotografie) en er wordt gestreefd naar uitbreiding.

Intensief contact van de fotoclubs en de individuele leden met het bestuur van de Afdeling Twente is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een bloeiend fotoklimaat. Daarom staat het bestuur altijd open voor adviezen en initiatieven van de leden. Bovendien  organiseert het bestuur een jaarlijkse algemene ledenvergadering en  een jaarlijks  overleg met de voorzitters van de fotoclubs.


Helaas door de pandemie COVIC’19 konden alle fotobesprekingen van het jaar 2020 in het Parochiehuis te Delden niet plaats vinden. Vandaar dat de jury besprekingen niet live maar via een Youtube kanaal bekeken kunnen worden.

Ben je toch benieuwd naar de uitslag, klik dan een van de buttons.


© 2021  Auteursrecht – Ik ben de maker – De Fotograaf
Derden hebben niet het recht om foto’s en tekst van de Fotobond afdeling Twente website te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.

website counterFotobond afdeling Twente
op Instagram en Facebook


Privacy verklaring ’19
De Fotobond afdeling Twente voldoet aan de eisen van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).
@ 2018 privacyverklaring Fotobond afdeling Twente

© 2021  Auteursrecht – Ik ben de maker – De Fotograaf
Derden hebben niet het recht om foto’s en tekst van de Fotobond afdeling Twente website te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.


Naar de top