Ton Constandse

Ton Constandse

Almelo, 26 juni 2020
Brief aan de leden van de Afdelin
g

Beste fotovrienden,

Afgelopen maandag ben ik gekozen tot voorzitter van onze Twentse Afdeling van de Fotobond en het leek me een goed idee om me via deze weg aan jullie voor te stellen. Ik ben Ton Constandse (62), ben getrouwd met Henriette, woon in Almelo en ben sinds 9 jaar lid van FG Schelfhorst.

Het vastleggen van beelden in algemene zin heeft me van jongs af aan gefascineerd, maar de manier waarop ik nu fotografeer is pas ontstaan nadat mijn jongste zoon een stage had gelopen bij Govert de Roos in Amsterdam. Het enthousiasme waarmee hij sprak over de dingen die hij leerde en de beelden die hij me liet zien werkten aanstekelijk. Het gevolg was dat ik m’n eerst DSLR kocht en het‘spelen met licht’ verder onderzocht. Nu, jaren later, is mijn zoon freelance cameraman met een eigen bedrijf en is de fotografie in ruimste zin mijn grootste passie. 

In het ‘gewone leven’ ben ik organisatieadviseur/trainer. Ik begeleid organisaties bij veranderingsprocessen waarbij de nadruk ligt op onderwerpen als leiderschapsontwikkeling en teamvorming. Mede vanuit die achtergrond hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de continuering en de verdere groei van de Afdeling Twente van de Fotobond. Ik ben van mening dat een afdelingsbestuur niet alleen een dienende functie heeft naar de fotogroepen, maar ook een voortrekkersrol heeft te vervullen. We zijn er niet alleen voor het organiseren van wedstrijden, workshops en lezingen, maar hebben ook een rol in het verbinden van de wensen van leden met de praktijk. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen de fotografie, waar kunnen we van leren? Hoe kunnen we het individuele vakmanschap vergroten en wat moet er gebeuren om de Afdeling een plek te laten zijn waar leden zich thuis voelen en zich graag bij aansluiten? 

Voor deze zaken wil ik me samen met de leden van ons bestuur graag inzetten. We nemen daarin het voortouw, maar kunnen dat niet alleen. Ik wil de komende maanden gebruiken om het programma van onze afdeling vorm te geven en om de fotoclubs en fotogroepen te bezoeken. Met iedereen kennis maken, samen een kop koffiedrinken, praten over fotografie en plannen maken voor de toekomst. 

Fotografen werken meestal alleen, maar ze hebben elkaar nodig om de beelden te verbinden met verhalen en ervaringen. Laten we verder bouwen op het werk en de inspiratie van het oude bestuur en dat versterken met nieuwe ideeën en concrete plannen voor de toekomst. 

Ik kijk er naar uit om elkaar te ontmoeten.

Hartelijke groet,
Ton Constandse


Terug naar bestuurswissel