Gevraagd: 2 nieuwe bestuursleden

Gevraagd: 2 nieuwe bestuursleden

Haaksbergen, 12 november 2018.

Het afdelingsbestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Naast de vacature van penningmeester die er al enige tijd is, zal er in 2020 tenminste nóg een vacature ontstaan als gevolg van vertrek van een bestuurslid en wil de huidige secretaris graag een andere functie binnen het bestuur. Met name wordt dus gezocht naar kandidaten die op termijn de functies van secretaris en penningmeester willen vervullen; ook behoort de gecombineerde functie secretaris/penningmeester tot de mogelijkheden.

Als gevolg van een herverdeling van taken binnen het bestuur, zullen de taken van de secretaris verminderd worden. De taken van de nieuwe secretaris zijn: Het voorbereiden van de bestuursvergaderingen (4x per jaar) en het maken van een verslag daarvan, alsmede de e-mailcontacten met de clubs en de individuele leden over de door de afdeling te organiseren activiteiten. De organisatie van de activiteiten ligt ingaande 2019 primair bij andere bestuursleden !

De taak van de penningmeester is: het bijhouden van de financiële administratie. Dit betreft het verwerken van de inkomsten van de Fotobond en cursus/workshopgelden en de uitgaven van de activiteiten. Als gevolg van de vermindering van de taken van de secretaris, denkt het bestuur dat het mogelijk is deze functie in de toekomst te combineren met die van de penningmeester. Maar 2 nieuwe bestuursleden die elk
één van deze taken op zich nemen, zijn natuurlijk minstens zo welkom !

Namens het bestuur Afdeling Twente Fotobond,
Herman Nijhuis, secretaris.