Wadlopen met FotoGroep Schelfhorst

Wadlopen met FotoGroep Schelfhorst

Het zondagmorgen, en een uur of vier wanneer mijn wekker gaat. Ik wist dat het een kort nachtje zou worden, maar het vooruitzicht om straks met een paar mooie foto’s thuis te komen maakt een hoop goed. Als Henriette zich mompelend in haar slaap nog eens omdraait, spring ik onder de douche. Ik heb rond 5 uur afgesproken met Jan, Peter en Henk, maar moet eerst nog even Patrick en Clemens ophalen. De fysieke uitdaging voor dit avontuur, het vroege vertrek en de weersvoorspelling hebben het aantal aanmeldingen flink uitgedund. Het zijn de dy hart’s die overblijven, denk ik met enige overdrijving.

Op weg naar het Noorden neemt de wind toe. Het blijft lang droog, maar uiteindelijk begint het dan toch voorzichtig te spetteren. Pieterburen is ons reisdoel. Als het langzaam licht wordt zien we de grijze contouren van het uitgestrekte Groningse landschap. Akkers vol aardappelen, suikerbieten en hier en daar wat graan, worden afgewisseld met eenzame boerderijen en een verlaten schuur. Geen kip op de weg. We rijden met twee auto’s door een verstild en open landschap. Het is die openheid, het weidse, dat me altijd getrokken heeft. Vandaar ook het doel van onze reis. We doen mee aan een wadlooptocht. Een kilometer of zes over de drooggevallen modderige bodem van de Waddenzee.

Als we samen met een groep van vijfentwintig deelnemers naar de dijk lopen neemt de wind ineens flink toe. Het houdt op met zachtjes regenen en ineens lopen we door een flinke plensbui. Precies zoals de weersvoorspelling had aangegeven. Binnen no time zijn we kletsnat en de tocht moet eigenlijk nog beginnen.

Wanneer we door het geopende hek lopen zijn de eerste honderd meter nog goed begaanbaar, maar het vaste groene wordt steeds vaker afgewisseld door een grijze/zwarte/spekgladde stinkende modderlaag. De gehuurde wadloopschoenen zakken soms tot over de enkels in de modder. Als je stil staat glij je verder weg en het is zaak om in beweging te blijven. Jan loopt marathons, maar ik herken niks meer van de soepele sportman die hij is. Schuin voorovergebogen, behoedzaam en wat verkrampt, zoekt het lange lijf voorzichtig zijn weg. Doordat het zo hard landinwaarts waait blijft het water op het wad staan en lopen we de eerste helft soms tot kuithoogte door het water. Het valt niet mee. In normale omstandigheden zou deze ondergrond al lang stevig en hard moeten zijn.

Dan, alsof iemand besloten heeft dat de kraan nu maar dicht moet, is het ineens droog. Het waait nog wel, maar het zicht wordt aanmerkelijk beter. In de verte zie je hoe loodgrijze wolken de einder raken en overgaan in de contouren van het droogvallende wad. Als de zon zich dan toch heel voorzichtig laat zien ontstaan er zilverenkleurige strepen die afgewisseld woorden door eindeloze rijen met zwarte paaltjes van de landaanwinning. Strandlopers, meerkoeten en andere vogeltjes scheren over het wad en soms rakelings tussen ons door. Onze gids laat zien hoe je kokkels opent en biedt ons de verse zeevruchten aan. Delicatessen van moeder natuur, verser kan niet. Zo wordt het toch nog genieten en maken we onze eerste foto’s. 

Na zo’n anderhalf uur wandelen maken we langzaam en bocht om vervolgens terug te keren naar de dijk. Het is een mooi gezicht om de groep als een nomadenstam over het wad te zien lopen. De gids met een lange stok voorop is goed herkenbaar, de rest volgt in zijn spoor. De slenken worden hier dieper en het is zaak om niet tot aan je kruis in het water weg te zakken of erger nog uit te glijden. 

Mijn spatwaterdichte camera kan veel hebben, maar een bad in het zoute water van de Waddenzee lijkt me geen goed plan. Gelukkig gaat het goed en bereiken we zonder noemenswaardig glij- en valleed de sloot achter de dijk. Staand in het ondiepe water wassen we de ergste drab van onze voeten en benen. Een half uur later zitten we aan de koffie met appeltaart. We zijn een ervaring en een hele serie foto’s rijker als we terug naar Almelo rijden.


PDF versie: Wadlopen met FotoGroep Schelfhorst 


Terug naar startpagina

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

In de bestuursvergadering op 7 maart 2018 besluit het bestuur om op de website de volgende tekst op te nemen over de bewaking van privacy van onze leden.

Fotobond afdeling Twente legt alleen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om als stichting goed te kunnen functioneren. Wij leggen gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstelling of de verwerking afdelingswedstrijdverband. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de doelen van de stichting te kunnen verwezenlijken.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreft, zoals nieuwsbrieven en deelname aan afdelingswedstrijden. Is dat het geval dan worden gegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaar termijn verwijderd.

Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens die over u bij ons aanwezig zijn. De stichting zal persoonlijke gegevens leden relaties (naam, mailadres, etc.) alleen openbaar maken na uw voorafgaande toestemming.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de Landelijke Fotobond.

Persoonsgegevens:
De Fotobond afdeling Twente verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotobond afdeling Twente;
 • Personen die de Fotobond afdeling Twente om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotobond afdeling Twente een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • De Fotoclub/ Fotogroep gegevens *
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap Fotobond,
die de afdeling gebruikt voor inschrijving fotowedstrijden.

Fotobond afdeling Twente verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Fotobond Afdeling Twente verwerkt persoonsgegevens
voor de volgende doelen:

 • Het aanmelden wedstrijdverband Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden via de secretarissen van de Fotoclubs, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van een financiele bijdrage, cursussen en workshops.
 • Interne communicatie binnen de Fotobond afdeling Twente vanwege de doelstelling om in wedstrijdverband te fotograferen.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Fotobond afdeling Twente bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de Landelijke Fotobond. De Fotobond afdeling Twente verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap van de Fotobond.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Fotobond afdeling Twente verstrekt uitsluitend gegevens aan de fotoclubs/ fotogroepen die aangesloten zijn bij de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Fotobond afdeling Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de Fotobond afdeling Twente.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De Fotobond afdeling Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Fotobond afdeling Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De Fotobond afdeling Twente gebruikt voor de website een aantal technieken/ procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s goed beschermd zijn tegen indringers (hackers).

Website update (via WordPress)
WordPress is de software waarmee de Fotobond Afdeling Twente website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De Fotobond afdeling Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de Fotobond afdeling Twente werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser). Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de Fotobond Afdeling Twente communiceert en niet met een imitatie.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotobond afdeling Twente. In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotobond afdeling Twente.


Voor nadere informatie kunt u zich richten via ons contactformulier,
secretaris Fotobond afdeling Twente.

@ copyright Fotobond afdeling Twente 2018


 Terug naar startpagina

Save settings
Cookies settings